Nensi Đordano: Lideri budućnosti će morati da poseduju znatiželju i empatiju

  0
  Foto: Promo

  Kao ženski futurista, koliko teško je bilo dostići status koji imate danas? Koliko smo daleko od rodne ravnopravnosti?

  Smatram da je ovo jako bitna tema. Ako se osvrnemo na narative o ženskim sposobnostima za inovacije u prošlosti, kao i sposobnost žena da se pokažu i dobiju neophodnu podršku u svom radu u sadašnjosti i njihovo učešće u stvaranju vrednosti i tehnologija koje oblikuju budućnost, statistički podaci nam prikazuju lošu sliku. Navešću samo neke od podataka.

  Možemo promeniti pogrešne narative i uvesti strukturalne reforme tako da veći procenat žena uspe u svojim zamislima i namerama, ali je mnogo važnije da se pozabavimo pitanjem zašto žene smanjuju upise na kurseve računarstva u trenutku kada nam je potrebno više IT mozgova nego ikada! Kada ste okruženi različitostima i jednakim učešćem polova u poslovnom okruženju, smanjuje se pristrasnost pojedinaca unutar grupe, poboljšavaju inovativni načini razmišljanja, podstiče profitabilnost i donose se bolje procene u poslovanju. Stoga, moje pitanje je – zašto svi ne bismo želeli da obezbedimo pravičniju budućnost?

  Održali ste predavanje na ekskluzivnoj konferenciji A1 Talk namenjenoj stručnoj javnosti, koju je organizovala A1 Srbija, i podelili svoju viziju liderstva za budućnost, sa brojnim uticajnim ljudima i liderima u raznim industrijama. Koje osobine treba da ima dobar budući lider?

  Bilo mi je izuzetna čast da govorim na A1 Talk-u i prijatno sam iznenađena koliko ljudi u Srbiji prati svetske trendove u inovacijama i pokazuje zavidnu količinu prilagođavanja koja će biti neophodna karakteristika budućih lidera. Pored toga, lideri budućnosti će morati da poseduju znatiželju i empatiju, da budu širokih shvatanja, skromni i odmereni, svesni neophodnosti konstantnog učenja, uvek sposobni da preispitaju stare navike i uverenja. Moraće da imaju viziju, a ta vizija mora biti jednako odvažna i brižna prema okruženju, bilo da se radi o porodici ili o kolegama.

  Kako osnažiti pojedince danas? Da li će biti bitnije poznavanje rada ili načina upotrebe novih tehnologija?

  Biće potrebno i jedno i drugo, jer će svakom novom tehnologijom biti potrebno i novo znanje, ali i spoznaja kako ga na pravi način koristiti. Centralna tema A1 Talk konferencije u Beogradu bila je „kako koristiti tehnologiju u službi dobra” i mislim da je tu ključ kako podjednako znati koristiti i razumeti nove tehnologije na pravi način. Živimo u vremenu u kojem, možda prvi put u istoriji čovečanstva, individualizam i kolektivizam dobijaju novo značenje i međuzavisnost. Mnogobrojne nejednakosti su postale društveno neprihvatljive, a novi oblici samoaktuelizacije pojedinaca postavljaju temelje socijalne evolucije. Svako od nas je sada u mogućnosti da zaista promeni svet nabolje, a ne da bude samo pasivni posmatrač promena. Zato je važno da konstantno učimo i usavršavamo se, jer samo tako ćemo moći da razlikujemo „dobre” i „loše” strane primene modernih tehnologija.

  Šta možemo da očekujemo na globalnom tržištu? Koja će zanimanja biti najviše na ceni u digitalnoj eri?

  Prema nekim procenama, u narednih pet godina, čak trećina kompanija u SAD neće postojati u obliku u kome danas postoji. Svet se menja, digitalizacija je svuda oko nas i kompanije će imati izbor – ili će se adaptirati ili će nestati. Trendovi su jasni – sve što ima veze sa novim vrstama interfejsa, veštačkom inteligencijom, automatizacijom proizvodnje i prodaje sigurno će biti na ceni u digitalnoj eri. Sa druge strane, koliko god tehnološki napredovali, potreba za komunikacijom i interakcijom ljudi je konstantna, posebno u vremenima krize, zbog čega sam uverena da će telekomunikaciona industrija odigrati ključnu ulogu u formiranju i artikulaciji društva budućnosti. Zato treba hrabro stremiti prema promenama koje donose mreže nove generacije ili internet stvari (IoT), jer te promene sigurno vode ka unapređenju postojećih i kreiranju potpuno novih mogućnosti za svakog od nas.