Ministar Tončev i generalni sekretar SKGO potpisali sporazum o saradnji

    0

    Ministar zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) Đorđe Staničić potpisali su sporazum o saradnji koji predstavlja osnovu za nastavak ukupnih reformskih procesa u Srbiji, stvaranje uslova za efikasno i kvalitetno pružanje usluga građanima na lokalnom nivou i uspostavljanje trajne i kvalitetne saradnje između centralnog i lokalnog nivoa vlasti.

    „Raduje me da se sve veći broj organizacija uključuje u rad Kabinet koji podrazumeva da jedna po jedna nedovoljno razvijena opština prelazi u rang razvijenih što je glavni cilj Vlade Republike Srbije. To je dug proces, ali moj tim i ja imamo jaku želju i energiju da pružimo svoj maksimum i omogućimo što bolje uslove za život u nerazvijenom područjima. Kontiinuiranim i posvećenim radom postavljamo prioritetne segmente koje poboljšavamo. Potpisivanjem ovog sporazuma obavezali smo se da ćemo zajednički raditi na pripremi različitih propisa i jačanju i unapređenju organizacionih i administrativnih kapaciteta nedovoljno razvijenih opština, uz promociju primera dobre prakse i razmene znanja između tih opština. Ovo će pomoći lokalnim samoupravama da budu efikasnije, da uvek imaju stručnu podršku, a time obezbeđujemo i kavlitetan rad što će dovesti do još boljih rezultata“ – izjavio je ministar Novica Tončev.

    Saradnja će se odvijati u svim oblastima od opšteg interesa za unapređenje i osposobljavanje nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave za njihovo kvalitetno i efikasno funkcionisanje. Sve aktivnosti će biti realizovane kroz organizovanje javnih skupova i zajedničkog rada na izgradnji kapaciteta nedovoljno razvijenih jedinica lokalnih samouprava, posebno u smislu organizacije obuka, radionica i pripreme instruktivnih dokumenata (priručnika, vodiča, lifleta, brošura, zbornika radova) i drugih promotivnih materijala, kao i kroz pripremu i sprovođenje zajedničkih projekata.