Mercator Grupa zabeležila rast prihoda i profita

    0

    Prihodi od prodaje Mercator Grupe, u prva tri meseca 2020. godine, porasli su za 10,8% u odnosu na isti period prošle godine i iznose više od 530 miliona evra. U ovom periodu, Mercator Grupa je zabeležila 14,1% veći prihod od prodaje u trgovini na malo i 11,1% rast normalizovane EBITDA. Mercator Grupa je prvi kvartal 2020. završila sa neto dobiti od 1,1 miliona evra, što je za 4,8 miliona evra više u odnosu na isti period prošle godine.

    Predsednik Uprave Mercatora Tomislav Čizmić naglasio je: „Pozitivni trendovi poslovanja, kako u pogledu prihoda, tako i EBITDA i dobiti, rezultat su uspešne primene strategije diferencijacije poslovanja i svih 125 inicijativa operativnog plana za efikasno poslovanje na svim tržištima Grupe. Već na početku poslovne 2020. godine uspeli smo da utvrdimo snažan pozitivan trend poslovnog učinka i profitabilnosti. Samo blagovremena i odgovorna priprema za promenjenu situaciju u vreme proglašenja epidemije omogućila je Mercator Grupi da nastavi pozitivne trendove u poslovanju. Mercator je danas konkurentna kompanija, integrisana u lokalno tržište, što su kupci takođe prepoznali, a dokazuje i rast tržišnih učešća na svim tržištima na kojima Grupa posluje.”

    Bez obzira na poslovanje tokom krize, Mercator je nastavio sa svim aktivnostima koje su ključne za dalji i dugoročno uspešan razvoj Grupe, pri čemu je nastavljen projekat izgradnje novog logističkog centra u Ljubljani. Takođe, kompanija je nastavila sa širenjem i obnavljanjem svoje poslovne mreže. Za dalji razvoj i novi investicioni ciklus Mercatora potrebno je osigurati stabilno vlasništvo, odnosno transfer u Fortenovu. Brzina prenosa je presudna, naročito jer se cela ekonomija suočava sa neizvesnim periodom. Transfer je takođe presudan za lokalne i regionalne dobavljače, jer je Mercator temelj njihovog daljeg razvoja.

    Mercator Grupa je za vreme trajanja krize COVID-19 dokazala da je društveno odgovorna kompanija. Odmah nakon proglašenja pandemije sprovela je niz društveno odgovornih aktivnosti. Između ostalog, Mercator je obezbedio 30 tona hrane i higijenskih sredstava Crvenom krstu i Slovenskom Caritasu, obezbedio slatkiše i grickalice za sve punktove COVID-19 u Sloveniji, pomogao predstavnicima Civilne zaštite u Sloveniji, kao i zaposlenima u najugroženijim domovima za starije. U Srbiji, Mercator je donirao četiri miliona dinara COVID bolnicama i vojnim kasarnama, a obezbedio je i robu i pružio logističku podršku u pakovanju više od 180.000 paketa za najugroženije Beograđane.