Korporativna strategija i višefunkcionalne interakcije

  0

  Iz predavanja održanog u sklopu SAM Akademije, koju organizuje Srpska asocijacija menadžera

  Predavači:

  Dragoljub Damljanović, predsednik SAM-a i Digital Grid Sales VP, Schneider Electric

  Dragan Filipović, CEO, Generali Osiguranje Srbija, koji je i partner SAM Akademije.

  Šta je strategija?

  Vodi poreklo od grčke reči strategos – vođenje vojske, vođa, neko ko je odgovoran da napravi opšti plan akcije, da ga sprovede i vodi računa o njegovom sprovođenju. To je plan koji se pravi u svrhu nekog cilja i njegova glavna karakteristika je da je relativno dugoročan. Za razliku od toga, taktika je vremenski kratkoročna. Strategija je multidisciplinarna i obuhvata sve sfere života – od životne, ljubavne, u sportu, u poslu. Obuhvata planiranje, viziju, organizaciju. Za pravljenje strategije u biznisu potrebno je uzeti u obzir mnogo spoljašnjih i unutrašnjih faktora pre kretanja u realizaciju. Strategija u biznisu je plan koji treba da primenimo da bismo ostvarili cilj – ostvarili profit i bili uspešni na tržištu. Svako preduzeće ima svrhu postojanja, misiju i viziju, od čega se pravi strategija za uspešno poslovanje. Takve su korporativna stategija, strategija jedne grupe proizvoda/usluga, strategija za jednu teritoriju, strategija tima. To su organizacione strategije, a postoje i različite strategije u određenom trenutku: ekspanzionistička strategija, strategija restrukturiranja, fokus na određenog konkurenta.

  Dragoljub Damljanović, predsednik SAM-a i Digital Grid Sales VP, Schneider Electric

  Primena korporativne strategije na različitim tržištima

  Razlika uspešnih i neuspešnih firmi je kultura. Jasno je da sve firme imaju strategiju, ali istu strategiju ne možemo da primenimo na sve. U strategiji mora da se ostavi slobodan pristup lokalnom timu da prilagodi poslovanje svom tržištu i zahtevima klijenata. I velike internacionalne kompanije imaju istu misiju i viziju, ali nije im data konkretna strategija koju primenjuju. Različiti tipovi strategija primenjuju se na lokalnom tržištu. Mentaliteti i navike potrošača se takođe razlikuju po tržištima i važno je osluškivati okruženje u kome poslujete. Ipak, postoje vrenosti koje se poštuju bez obzira u kojem delu sveta je kompanija: vrednost zaposlenih, inovacije, društveno odgovorno poslovanje… Globalna priča se spušta lokalno, ali ono osnovno ih uvek povezuje. Vraćanje zajednici i tim koji zajednički pobeđuje, kao i društvena odgovornost poenta su iste strategije svuda.

  Dragan Filipović, CEO, Generali Osiguranje Srbija

  Vizija – vodilja poslovanja

  Jasna vizija, uz strategiju poslovanja za nekoliko godina unapred predstavlja jasan pravac razvoja poslovanja. Za preduzetnike je jako važno da znaju šta žele da postignu dugoročno. I kada su nepovoljni uslovi na tržištu, nikada se ne sme gubiti iz vida dugoročna strategija. Kupcima dugoročno treba da izaći u susret, ne misliti samo na trenutnu zaradu. Bez vizije će vas konkurencija izgurati.

  Funkcionalne strategije u biznisu  

  Pored strategija na nivou korporacije, na nivou segmenta, organizacionih delova, postoje vertikalne strategije: strategija proizvodnje, strategija prodaje, strategija logistike, strategija prema akcionarima, vlasnicima. Postoje razna preduzeća, akcionarska društva, privatne firme i strategija i prema njima mora da se pravi kako bi povećala svoju vrednost na tržištu. Od toga zavisi koliko neko veruje u našu priču ili ne veruje, koliko je naša priča primamljiva i koliko sadrži elemente za budućnost.