Korak dalje u lečenju hepatitisa C

0
Okrugli sto "Korak dalje u lecenju hepatitisa C - koliko smo odmakli u primeni savremenih terapija i da li je mikroeliminacija najblize resenje?". Foto: TANJUG / Sava Radovanovic

Na inicijativu udruženja pacijenata koja vode borbu protiv hepatitisa, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, održan je stručni skup na kome su predstavljeni pozitivni pomaci na polju kreiranja zdravstvene politike o lečenju hepatitisa C.

Učesnici skupa pod nazivom „Korak dalje u lečenju hepatitisa C“ složili su se da je u prethodnih godinu dana ostvaren važan pomak u lečenju hepatitisa C (HCV), zahvaljujući činjenici da su inovativni lekovi, koji omogućavaju potpuno izlečenje hepatitisa C kao hronične infektivne bolesti, postali dostupni određenom broju obolelih.

Virusni hepatitis predstavlja pretnju po globalno zdravlje i jedan je od vodećih uzroka smrtnosti u svetu, zbog čega je Svetska zdravstvena organizacija podržala strategiju za virusne hepatitise 2016–2021. koja poziva na eliminaciju virusnih hepatitisa kao značajne javno zdravstvene pretnje do 2030. godine.

Globalna eliminacija hepatitisa C nije lako ostvarljiv cilj, pa mnoge zemlje uvode koncept mikroeliminacije HCV, što podrazumeva lečenje unutar specifičnih grupa pacijenata. Ova praksa se uspešno pokazala i u zemljama okruženja. Stoga stručna tela u Srbiji predlažu da se mikroeliminacija primenjuje na obolele od hemofilije i bubrežne bolesnike na hemodijalizi, koji su pod stalnom kontrolom u okviru zdravstvenog sistema, a sticajem okolnosti su ovim virusom inficirani tokom godina lečenja.  

Koncept mikroeliminacije HCV u Srbiji podržalo je i Ministarstvo zdravlja, koje aktivno radi na pripremi Strategije i Nacionalnog programa za lečenje hepatitisa.

„Radne grupe Ministarstva zdravlja pripremaju Strategiju i Nacionalni program za lečenje hepatitisa, a nacrt ovih važnih strateških dokumenata je u završnoj fazi, što predstavlja značajan korak napred u naporima za rešavanje pitanja ove hronične zarazne bolesti koja predstavlja ozbiljnu pretnju javnom zdravlju. Od prošle godine, Ministarstvo i Republički fond za zdravstveno osiguranje su omogućili lečenje savremenom terapijom za određeni broj pacijenata, a taj broj odnedavno uvećavamo svakog meseca“, naglasila je dr Danijela Urošević, pomoćnik ministra zdravlja.

Govoreći o dosadašnjim aktivnostima na usvajanju konceptamikroeliminacije hepatitisa C u Srbiji,doc. dr Ivana Milošević, zamenik direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti KC Srbije i član Radne grupe Ministarstva zdravlja za virusne bolesti jetre, izrazila je zadovoljstvo postignutim stepenom razumevanja i iznela zajednički predlog predstavnika stručnih republičkih komisija i udruženja pacijenata da se razmotri mogućnost relaksiranja kriterijuma za uvođenje savremene terapije u okviru mikroeliminacije hepatitisa C kod grupa pacijenata sa hemofilijom i na dijalizi.

 „Savremena terapijska metoda u formi direktno delujućih antivirusnih lekova predstavlja izuzetan proboj na polju lečenja hepatitisa kao zarazne bolesti. Dosadašnji rezultati pokazuju veliku uspešnost efekata terapije, a na osnovu stručnih analiza predviđamo da će strateški pristup daljem lečenju hepatitisa C kroz koncept mikroeliminacije imati opipljive rezultate i za ove grupe pacijenata i za čitav zdravstveni sistem“, rekla je doc. dr Milošević.

Predstavljajući godišnji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ o hepatitisu, specijalista epidemiologije prim. mr sc. med. dr Violeta Rakić iznela je podatak da je u 2018. prijavljen manji broj slučajeva virusnog hepatitisa C u odnosu na prethodnu godinu.

Udruženja obolelih od hepatitisa C, u okviru kampanje „Skriveni u javnosti“ prethodnih pola godine ulažu zajedničke napore kako bi se podigla svest javnosti o ovoj bolesti.

„Udruženje pacijenata sa bolestima jetre Hronos, Udruženje hemofiličara Srbije i Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije, zajedno sa lekarima koji pružaju nesebičnu stručnu podršku,   nastavljaju zajedničke aktivnosti sa ciljem da javnost upoznaju sa svim izazovima različitih grupa obolelih od hepatitisa C i doprinesu zaustavljanju širenja infekcije hepatitisa C u Srbiji“, istakao je Pavle Živković, u ime Udruženja pacijenata sa bolestima jetre „Hronos“.