Kako vaša kosa može da otkrije koliko ste bili pod stresom

  0
  Igor Pavićević

  Lekari bi uskoro mogli da mere nedavne nivoe stresa kod pacijenata merenjem nivoa kortizola u njihovoj kosi, dokazao je tim istraživača sa Univerziteta Islanda i Nacionalnog instituta za javno zdravlje u Meksiko Sitiju, u saradnji sa kolegom iz TU Drezden.

  Grupa je napisala rad koji opisuje istraživanje i postavila ga na sajt otvorenog pristupa PLOS Global Public Health, prenosi Medicalexpress.

  Kortizol, takođe poznat kao hidrokortizon, je vrsta steroida koju proizvodi nadbubrežna žlezda. Služi u različite svrhe i proizvodi se u izobilju kada ljudi dožive stres. Zbog toga se ponekad naziva i hormonom stresa.

  Istraživači su želeli da saznaju da li se kortizol zadržava u kosi dok ona raste, i da li je količina povezana sa nivoom stresa.

  Da bi pronašli odgovore, istraživači su proučavali podatke o uzorcima kose prikupljenim od 881 žena koja živi u delovima Meksika i 398 na Islandu.

  Svaki od uzoraka je iščupan, a ne isečen, kako bi se mogao testirati i deo korena. Svaka kosa je takođe ošišana na samo 3 cm. Istraživači su takođe primetili da kosa raste u proseku za 1 cm mesečno, što znači da je svaki uzorak kose koji su proučavali predstavlja rast od prethodna tri meseca.

  Svaka od žena koje su se dobrovoljno prijavile da učestvuju u studiji takođe je odgovorila na kratku anketu u kojoj su im postavljana pitanja o tome koliko su se pod stresom osećale u poslednja tri meseca. Nakon testiranja uzoraka kose i analize anketa, istraživači su podelili rezultate u pet grupa koje predstavljaju nivoe stresa učesnika, sa brojevima koji su dati da bi se omogućilo poređenje između grupa.O

  istraživači su otkrili korelaciju između količine stresa koju su prijavile žene volonterke i količine kortizola koju su pronašli u kosi – što su više stresa osećali, to su više kortizola našli u kosi.

  Istraživači ukazuju da njihovi nalazi pokazuju da nivoi kortizola u kosi osobe mogu da posluže kao biomarker koji predstavlja nivoe stresa u nedavnoj prošlosti. Oni priznaju da bi takav test morao da uzme u obzir druge faktore, koji bi mogli dovesti do povećanja proizvodnje kortizola, kao što je upotreba određenih lekova ili prisustvo benignih tumora.