Kako odabrati najbolje zdravstveno osiguranje

  Piše Ognjen Zorčić, direktor službe za zdravstveno osiguranje, Triglav osiguranje

  0
  Foto: Promo

  Pandemija koronavirusa je definitivno doprinela podizanju svesti o važnosti kvalitetnih i dostupnih medicinskih usluga i uticala na istraživanje alternativnih izvora finansiranja zdravstvene zaštite.

  Pod alternativnim izvorima finansiranja, prvenstveno se misli na sopstvene, odnosno lične. Privatni izvori finansiranja zdravstvene zaštite mogu biti ili direktno plaćanje zdravstvenih usluga od strane korisnika (“out of pocket”) ili pokriće troškova putem polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Pokriće troškova zdravstvene zaštite direktnim plaćanjem “iz džepa” može da bude veliko opterećenje za lične finansije, dok je njihovo pokriće iz polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja komforniji izbor, prvenstveno jer je premija osiguranja unapred poznata.

  Trend rasta tržišta zdravstvenog osiguranja u Srbiji se nastavio i u 2021. godini. Prema podacima Privredne komore Srbije, ukupna premija zdravstvenog osiguranja je porasla za 27,5% u odnosu na 2020. godinu. Za isti period, Triglav osiguranje beleži rast premije od preko 35%.

  U portfelju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja preovlađuju polise zaključene od strane poslodavaca kao vid benefita za svoje zaposlene, na osnovu čega se konstatuje da je dobrovoljno zdravstveno osiguranje vrlo popularan, može se reći i benefit sa najvišom upotrebnom vrednošću za najširi broj zaposlenih. U nekim granama privrede, kao što je IT, dobrovoljno zdravstveno osiguranje je postalo standard, pa kandidati prilikom razgovora za posao ne postavljaju pitanje da li poslodavac pruža ovaj vid benefita, već koji je paket pokrića ugovoren za zaposlene. Primetno je i povećanje interesovanja građana, naročito mladih porodica čiji su nosioci imali prethodno iskustvo u pokriću troškova zdravstvene zaštite preko dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ugovorenog od strane njihovih poslodavaca.

  U ponudi je široka lepeza paketa i pokrića koja se mogu ugovoriti polisom zdravstvenog osiguranja. Najčešće se ugovaraju polise koje pokrivaju troškove vanbolničkog lečenja, kroz koje su uključeni pregledi lekara specijalista, laboratorijske analize, dijagnostička ispitivanja… Moguće je ugovoriti i pokriće za bolničko lečenje, koje pored smeštaja u bolnici, ispitivanja, pokriva i hirurške intervencije do 100.000 evra.

  Poreska olakšica koja se svake godine uvećava, svakako doprinosi rastu i razvoju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. U 2022. godini, poslodavac je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na iznos premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do iznosa od 6.541 RSD mesečno po zaposlenom.

  U cilju informisanja o paketima zdravstvenog osiguranja koji su u ponudi, obimu pokrića, visini premije, i s obzirom na činjenicu da u Triglav osiguranju konstantno radimo na razvoju i modernizaciji komunikacije sa klijentima, razvili smo novi kalkulator za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i onlajn formu za zakazivanje željenih medicinskih usluga.

  Na novom sajtu Triglav osiguranja www.triglav.rs, u rubrici “Korisno” svi zainteresovani mogu da dobiju informativni obračun premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odabirom paketa sa svim raspoloživim kombinacijama osnovnog i dopunskih pokrića prema svojim ličnim potrebama. Takođe, moguće je i inicirati proces prijema u osiguranje, odnosno zaključivanja polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.