Kako mladi volonteri menjaju svet

Deca nikad neće prihvatiti da treba da se vratimo u 'normalu' nakon pandemije, zato što znaju da 'normala' nikad nije bila dovoljno dobra. Deca imaju jedinstvenu i izuzetnu sposobnost da osmisle ravnopravniji, pravedniji i održiviji svet

0
Ilustracija: UNICEF

Kriza izazvana pandemijom koronavirusa izazvala je krizu prava deteta. Cena koju plaćaju deca su neposredna i, ako ne budemo radili na tome da se posledice umanje, generacije će ih osećati dugo nakon kriznog perioda. Ove godine Svetski dan deteta obeležen je upravo u senci krize u jednom od najizazovnijih trenutaka u novijoj istoriji, ali deca ne daju da ih ta senka poklopi – zamišljaju bolji svet i rade na njemu.

Pandemija COVID-19 razotkrila je duboke nejednakosti u društvima širom sveta u kojima su neka deca i mladi izloženi znatno većem riziku u odnosu na druge. Milioni dece nemaju osnovnu zdravstvenu negu, nemaju pristup obrazovanju i ostavljeni su bez zaštite samo zato što su rođeni u siromaštvu ili zbog njihove etničke pripadnosti, veroispovesti ili boje kože.

Povodom obeležavanja Svetskog dana deteta, mladi u Srbiji govorili su o tome kako je pandemija koronavirusa uticala na njihove živote i kakvi su njihovi stavovi u vezi sa izgradnjom bolje budućnosti. Obeležavanje godišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta, okupilo je mlade na onlajn konferenciji “Mladi u 2020. godini: angažovani su i njihov glas se čuje” gde su podelili svoje ideje o tome kako se stvari mogu raditi drugačije i kakve su njihove vizije i moguća rešenja za bolju budućnost nakon pandemije.

“Moja poruka mladim ljudima je da podržavaju jedni druge i da nikada ne odustanu od insistiranja na promenama. Jer će se promene dogoditi samo ukoliko glasno i jasno kažemo šta nam nedostaje i šta želimo da se promeni,” poručila je 17- godišnjakinja Jovana Vasić, članica UNICEF-ovog Omladinskog odbora.

Tokom konferencije, UNICEF u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta zvanično su predstavili nacionalnu volontersku platformu “Volonteri na mreži”. Platforma, kojom upravljaju UNICEF i Mladi istraživači Srbije, povezuje organizacije, institucije, sportska udruženja i lokalne samouprave sa volonterima radi pružanja prilika za volontiranje mladim ljudima širom zemlje, kako za aktivnosti koje se odvijaju preko interneta, tako i van njega, a koje mogu imati konkretan uticaj na njihove živote i aktivnu ulogu u njihovim zajednicama.

Globalno i u Srbiji, mladi su među najviše pogođenim posledicama pandemije. Ankete U-Reporta, platforme za prikupljanje stavova mladih o važnim temama, pokazale su da su mladi ljudi u Srbiji iskusili povećanu anksioznost i da je istovremeno više od polovine mladih imalo ograničen pristup zdravstvenim uslugama, dok je 20% imalo potrebu za uslugama mentalnog zdravlja, rekla je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

“Velike izazove obično prate i velike mogućnosti. Dok ljudi traže informacije, nadu i načine da se prilagode novoj realnosti, deca i mladi širom Srbije su se pojavili na društvenim mrežama da pokažu put. Postali su junaci pandemije – edukuju svoje vršnjake, hvataju se ukoštac sa lažnim informacijama i stigmom, podižu raspoloženje i glasno govore o budućnosti u kojoj žele da žive, započinjući tako dug proces oporavka”, rekla je Deyana Kostadinova.

Izrazila je nadu da će ova nacionalna platforma na strateški način doprineti povećanju učešća mladih putem volontiranja. “Volontiranje okuplja ljude da bi razvili veštine i podelili resurse, promovisali međusobno razumevanje, delovali zajedno i, vrlo često, menjali živote! Nadamo se da će platforma ne samo pomoći deci i mladima da osmisle novi i bolji svet, već i da ga izgrade! To je i suština Međunarodnog dana deteta – akcija za decu koju pokreću deca”, izjavila je.

Od početka aprila, dodala je, UNICEF Srbija pomogao je 800 mladih da aktivno podrže svoje vršnjake tokom krize COVID-19 putem volontiranja. Internet kampanja je doprinela da se dosegne više od 1.300.000 ljudi. Organizovano je više od 3.000 aktivnosti i angažovano 4.247 mladih.

Platforma volonterinamrezi.rs doprinosi lakšem povezivanju, informisanju i volonterskom angažovanju mladih u Srbiji. U okviru ove inicijative, mladih ljudi su angažovani kao vršnjački volonteri, koji su obučeni i podržani da vode aktivnosti i intervencije za podizanje svesti na internetu.

Rezultati učešća mladih su tokom pandemije izuzetno visoki, otuda i potreba za pokretanjem nacionalne volonterske platforme. Onlajn volontiranje na platformi volonterinamrezi.rs predstavlja jednostavan, univerzalan i efektivan način za rešavanje problema šire zajednice. Uz pristup digitalnim tehnologijama, vreme i mesto volontiranja prioritet ustupaju dostupnosti i umnožavanju društvenih veza i mogućnosti za volontiranje, ne samo na lokalnom već i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

“Mladi su se tokom krizne situacije uključivali i pomagali drugima. Na primer, u mom rodnom gradu Vranju, ali i drugim mestima širom Srbije, mladi volonteri su pomagali starijima koji nisu bili u mogućnosti da izađu iz kuće, donosili su im namirnice i potrebne lekove. Mladi volonteri su pomagali drugima učešćem u nekim akcijama putem društvenih mreža, dali su veliki doprinos u ovim teškim vremenima”, naveo je jedan od učesnika konferencije. “Još jedan primer koji se pojavio jesu moji vršnjaci koji su pomagali tokom pandemije drugim vršnjacima – pružali im podršku da lakše savladaju gradivo u školi pošto smo bili uskraćeni za živa predavanja pa smo se zajedno trudili da savladamo sve te poteškoće.”

Za volontere korišćenje platforme volonterinamrezi.rs ogleda se u tome što oni posvećuju onoliko vremena koliko žele, mogu da izlaze i vraćaju se platformi shodno svojim mogućnostima i interesovanju. Iako rade onlajn, deo su zajednice Volontera na mreži, susreću se povremeno, razmenjuju iskustva i dele pozitivne primere aktivizma mladih i za mlade i predlažu nove načine na koje mogu da budu aktivni.

Lena Tatalović iz Mladih istraživača Srbije kaže da ih je pandemija zatekla sa pitanjem “Šta sad?”. Ali kako su oduvek razmišljali o programima volontiranja za osobe koje ne mogu da napuste iz nekog razloga svoju kuću, nastala je platforma za volontiranje.

“U vreme pandemije i karantina, osluškujući potrebe volontera sa kojima sarađujemo 30 godina videli smo da oni imaju izuzetnu potrebu da pomognu i da žele da se uključe i da je neophodno da se nađe model kako mogu da deluju. Saradnja sa UNICEF-om je bila brza, efikasna i kreativna i tako smo osmislili program ‘Volonteri na mreži’. Na prvom mestu je bila informativna kampanja gde smo pomogli ljudima da bolje filtriraju informacije, isto tako smo razvili program ‘Vršnjačke podrške’ gde su vršnjaci jedni drugima pomagali da uče, da razmenjuju iskustva i da se druže tokom pandemije onlajn. Uspeli smo da razvijemo i program grupnog volontiranja i međunarodne volonterske kampove prebacimo u onlajn sferu”, priča Lena Tatalović.

Volontiranje je univerzalno i trebalo bi da bude dostupno svima, bez obzira na poreklo, socijalni, ekonomski ili bilo koji drugi status ili određena ograničenja (obrazovna, geografska, zdravstvena). Kroz volontiranje, mladim ljudima se pružaju mogućnosti da steknu veštine i iskustvo, dok doprinose ciljevima održivog razvoja i tako povećavaju svoje šanse na globalnom tržištu rada i postajući aktivni građani. Stvaranje i promocija mogućnosti za mlade da volontiraju na načine koji su smisleni, dostupni, vrednovani i podržani dovešće do aktivnog učešća mladih u društvu i izgradnje veština za bolje zapošljavanje i kvalitet života, što će dodatno ojačati osnaživanje mladih u Srbiji.

Deca nikad neće prihvatiti da treba da se vratimo u ‘normalu’ nakon pandemije, zato što znaju da ‘normala’ nikad nije bila dovoljno dobra. Deca pritom imaju jedinstvenu i izuzetnu sposobnost da osmisle ravnopravniji, pravedniji i održiviji svet.

Upravo je volonterstvo moćan način da mladi ljudi steknu snažan osećaj građanskog angažmana i da donesu pozitivne promene u svojim zajednicama. Volonterstvo predstavlja važan deo svake strategije čiji je cilj smanjenje siromaštva, održiv razvoj i socijalnu integraciju, posebno za rešavanje problema socijalne isključenosti i diskriminacije.

Obraćajući se deci i mladima, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić je istakao da će ministarstvo nastaviti da pruža kontinuiranu podršku mladima u vremenima izazova sa kojim se ceo svet susreće.

“Jer nam je primarni cilj da mladi nastave sa svojim formalnim i neformalnim obrazovanjem, steknu potrebne veštine, neguju svoje talente, ali i da imaju psihološku podršku. Želimo da mladi sa nama otvoreno dele svoje ideje i da im olakšamo put ka napretku. Ministarstvo omladine i sporta podržava niz projekata koji su prilagođeni novonastaloj situaciji i kojima se podstiču razvoj i inicijative mladih.”

Nacionalna volonterska platforma volonterinamrezi.rs je potrebna i važna zato što će omogućiti budućim volonterima da doprinesu onome što je najvažnije, kada i koliko mogu, a ne samo onome što im je geografski blisko i dostupno. Ova platforma omogućava organizatorima volontiranja da lakše i brže upravljaju volonterima i bolje prate volonterski doprinos.

Jovana Jankov, aktivistkinja iz Pančeva, rekla je da je za uključivanje mladih u volontiranje potrebno da prihvatimo da mladi govore svojim jezikom. “Možda taj jezik nije naš jezik i nije možda nama najbliži, i možda je to jezik društvenih mreža, jezik platformi i aplikacija. Još potrebnije je da, kada damo mladima kanal putem kojeg oni žele i mogu da se uključe, nakon svega, odamo priznanje za sve ono što su uradili. A to je upravo da možemo da im omogućimo da se njihov trud i zalaganje negde vrednuje i ceni.”

Digitalni svet na jedinstven način povezuje mlade, dajući im novi osećaj moći, naglašava Deyana Kostadinova. “Volontiranje može posebno uticati na život mladih ljudi koji su ranjivi ili u nepovoljnom položaju ili koji imaju više izazova u školi. Može pomoći u izgradnji samopouzdanja, pružiti uzore, otvoriti nove mogućnosti i mladim ljudima pružiti osećaj pripadnosti. Stoga je UNICEF aktivan u promociji i podršci angažovanja mladih, uključujući i volontiranje”, rekla je direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Deo mreže mogu biti svi mladi koji žele da volontiraju i sve organizacije, udruženja, stručna lica i porodice koje prepoznaju značaj volonterske podrške, bilo da predvode slične programe ili da rade sa mladima kojima bi volonterska pomoć dobro došla.