Kampanja za seriju „Igra pre-stola“ nije samo marketing jedne serije – ona zapravo predstavlja epski početak serije borbi za presto izme-đu velikih striming servisa. Na globalnom, ali i našem lokalnom ni-vou, zagriženost za serijal „Igra prestola“ (Game of Thrones) i uvezivanje sa bren-dovima predstavljaju ključni oslonac bor-be za svakog pretplatnika striming servisa. Sa više od 100 potpisanih licenci na svet-skom nivou, ovo je najlicenciraniji pro-gram HBO-a do sada.

Nije ni čudo. Do početka emitovanja nove sezone 15 miliona tvitova je obja-vljeno u 2019. godini sa najviše interakci-je kada je pušten prvi trailer. Marketing kampanja za „Game of Thrones“ je ge-nijalna. Od turneje prestola širom sveta i na stotine hiljada ljudi koji su, uključuju-ći i nas, čekali da se slikaju na prestolu, do topljenja leda koje je oko tri miliona lju-di gledalo sat vremena putem Facebo-ok livea, pa sve do spota Seven Nations Army sa White Walkerima. Poslednja se-zona najgledanijeg TV serijala HBO-a spojila je brendove širom planete u promociji serije kroz ra-zličite aktivacije i brend partnerstva, što je dovelo do toga da izgleda kao da je ZIMA DOŠLA u sve krajeve sveta.

To nije slučajnost, jer prema analizi li-sta Wall Street Journal procenjeno je da je globalni budžet za promociju serije oko 20 miliona dolara, što se i vidi. Ovo je mudro doneta odluka da se iskoristi poslednja se-zona kao i velika kulturološka i komerci-jalna snaga koja će opčiniti svakog gledao-ca serije, ali u isto vreme dovesti i do novih pretplatnika koji će se zadržati na platfor-mi. U brutalnoj borbi platformi prethod-ne nedelje je objavljeno da Disney kreće od jeseni u Americi sa sopstvenom striming platformom pod boljim komercijalnim uslovima i velikim franšizama uključuju-ći i jednu od najvrednijih – „Rat zvezda“.

Promocija poslednje sezone započela je na Super Bowlu kampanjom u sarad-nji sa pivskim brendom Bud Light, kada je rival Bud Light viteza bio niko drugi do Ser Gregor Clegane poznatiji kao Plani-na (The Mountain). To je bila prva velika reklama HBO-a od osnivanja i neočeki-van početak proslave dolaska nove sezo-ne serije. Pokrenuta je lavina partnerstava HBO-a sa različitim brendovima u promo-ciji poslednje serije – njih preko 100. Tako je „Game of Thrones“, odnosno HBO, ušao u dalju borbu za presto. Gledaoci, a i oni koji to nisu, okruženi su specijalnom edicijom Twitter emodži-ja, specijalnim izdanjem Johnny Walker viskija, limitiranom serijom Oreo keksa, Adidas patikama za White Walkere, da-ting aplikacija OKCupid poseduje ozna-ke porodica da bi se potencijalni partneri lakše prepoznali, 250.000 metro kartica u Njujorku je brendirano likovima iz se-rije, izdat je album sa muzičkim super-zvezdama, linija šminke Urban Decay, kao i započeta saradnja sa američkim Cr-venim krstom za doniranje krvi tokom popularnog festivala SXSW, i to sve pod sloganom #ForTheThrone.

Kraj sezone „Igre prestola“ je velika pri-lika za HBO da stekne dodatnu armiju no-vih pretplatnika i dalje kapitalizuje na do-brom i kvalitetnom sadržaju. Uz sve ostale strimere biće vrlo teško, što neko reče, ne mogu svi da prežive dugo – slično je i kada se naređa pet picerija jedna pored druge, svi koji žive na fast-foodu znaju da negde preživi maksimum dve. Odavno pretplat-nicima nije ključno takmičenje platformi na polju servisa ili tehnologije, već isklju-čivo takmičenje u velikim pričama koje žele da gledaju. A u doba „content crapa“ koje nas okružuje dobra kampanja i brend partnerstva upravo donose te dobre priče pravo do gledalaca.

Uživajmo u borbi za presto tokom po-slednje sezone, niko ne zna šta nas čeka, jer, ako su ubili jednog od glavnih likova u prvim epizodama, na kraju je sve mogu-će! Ali pre svega pozivam vas da uživamo u predstojećoj borbi strimera za dobrim sadržajem kao i kreatorima koji pokuša-vaju da naprave priče i serije poput „Igre prestola“, jer teško da će se na globalnom nivou u skorije vreme pojaviti nova seri-ja koja će uspeti da pokrene armiju vernih gledalaca u ovolikom broju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.