Kad u Panami za nekog hoće da kažu da je “pao s Marsa” (a posebno za političare), kažu da je “u Bosni”

0

U Panami kada za nekoga žele reći da je izgubljen ili dezorjentisan žargonski kažu da je “u Bosni”.

Ovo stoji, prenosi Klix.ba, u latinoameričkom online rečniku AsiHablamos.com koji objašnjava definiciju termina i sinonime koji se u Panami još koriste.

Daju dve definicije – jedna je “izgubiti se, zalutati”, a druga “biti dezorijentisan”.

Kao primer kako ovaj žargon koriste u rečenici navode: “Domaći političari su u Bosni” što objašnjava da se ovaj termin koristi kada se neko izgubljeno ponaša, kao da je “pao s Marsa”.

Sinonimi za “biti u Bosni” su izgubljen (perdido, extraviado) i dezorijentisan (desorientado).

Ovaj termin je naveden i u doktorskom radu iz španske književnosti, odnosno književnosti Paname koji je rađen na Univerzitetu u Leonu.