Još jedan “preokret” na Malti: Srpska deca dobijaju samo privremenu dozvolu dok traje žalbeni postupak

0
Foto: Profimedia

Problem srpske dece na Malti je daleko od rešenog. Iako su mediji danas javili da dvadeset dva deteta srpskih državljana kojima je pretila deportacija, ostaju na Malti, ispostavilo se da neće dobiti boravišne vize, već samo privremene dozvole dok traje žalbeni postupak.

Sekretar parlamenta Julija Faruđija Porteli kaže da je odluka doneta u najboljem interesu dece, prenosi Tajms of Malta.

Prema zahtevanim kriterijumima zaposleni roditelji moraju da zarađuju godišnje najmanje 19.000 evra kao i da obezbede dodatnih 3.800 evra za svako dete.

Sekretarka Porteli ističe da ne treba potpadati pod uticaj “senzacionalističkih napisa” već da je tu reč o politici koja štiti decu od siromaštva. “Kao država moramo da osiguramo da nijedno dete nije ostavljeno po strani. Moje srce je uz svako od te dece, ali ima porodica kojima kada od plate odbiju troškove stanovanja i rente ostaje svega 150 evra mesečno”, rekla je Porteli.

Ona je naglasila da roditelji imaju pravo žalbe na ovakvu odluku.

U slučaj se uključilo i naše Ministarstvo spoljnih poslova. Srpski ambasador iz Rima sutra putuje na Maltu.

Malteški ministar rada Evarist Bartolo pozvao je na prikupljanje sredstava kako bi se pomoglo da porodice dece imaju stabilnija primanja.

Ministarka za porodicu Mišel Falzon insistirala je da politika vlade nije politika diskriminacije i da je u interesu dece da ne žive u siromaštvu, navodi Tajms of Malta.

“Pravila postoje da bi se deca zaštitila, a ne da im se naudi”, istakla je Falzon.

Šta kažu roditelji?

Na reči malteških ministara odmah su reagovali roditelji dece.

Tako je Velimir Dulo rekao da je “ostao bez reči”. On tvrdi da su mu godišnja primanja 27.000 evra bruto i da mu je i pored toga odbijen zahtev za dozvolu boravka njegove dece ističući da njegova deca ne žive u siromaštvu.

“Moja deca imaju dom, hranu, igračke, odeću. Nikada mi nisu rekla da im nešto nedostaje. Uz to pomažemo i drugima kojima je pomoć potrebna”, istakao je Dulo za Tajms of Malta.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije prenelo je saopštenje Agencije za državljanstvo i boravak Malte, u kome se kaže da nije tačno da se od dece očekuje da odmah napuste zemlju.

U zvaničnom odgovoru Agencija za državljanstvo i boravak Malte (The Identity Malta Agency) istaknuto je da podnosioci zahteva imaju pravo na žalbe i mogu da ospore odluku u Odboru za žalbe imigranata, koji je nezavisno i autonomno telo. Dok se takvo rešenje ne donese, biće im dozvoljeno da prebivaju na Malti uz privremene dozvole. Navodi se i da je to praksa koju malteške vlasti primenjuju godinama.

Nakon medijskih izveštaja, Agencija za državljanstvo i boravak Malte preispitala je slučajeve i potvrdila svoju odluku da odbija zahteve podnete u prethodnim nedeljama jer podnosioci ne ispunjavaju kriterijume minimalnog prihoda.

Prihod potreban za spajanje porodica ima za cilj da garantuje dostojan životni standard porodicama migranata i njihovoj deci. Ukoliko se takvi uslovi ostave po strani, porodice migranata i njihova deca mogu da trpe nepoželjne socijalne uslove, navodi se u saopštenju Agencije.

“Prilikom prijema članova porodice u svrhu ponovnog ujedinjenja, sponzor je dužan da dokaže da ima stalno prebivalište i stabilna i redovna primanja koja su ekvivalentna nacionalnoj prosečnoj plati. U slučajevima kada kandidati ne ispunjavaju ova dva uslova, Agencija za državljanstvo i boravak Malte i dalje daje glavnim sponzorima mogućnost da im se pridruže rođaci na Malti. Da bi se ovakav zahtev odobrio, uzima se u obzir prihod oba roditelja i raspoloživi dohodak ne sme biti niži od referentne vrednosti rizika od siromaštva utvrđene u Anketi o prihodima i uslovima života (EU Statistics on Income and Living Conditions Survey). Prilikom obračunavanja roditeljskih primanja, Agencija za državljanstvo i boravak Malte uzima u obzir njihov osnovni bruto prihod i oduzima doprinos za nacionalno socijalno osiguranje, kao i troškove smeštaja (na osnovu ugovora o zakupu koji dostavlja podnosilac prijave). Za potrebe ovakvih slučajeva, porez na dohodak ne uzima se u obzir”, objašnjava se u saopštenju.

Agencija za državljanstvo i boravak Malte kaže da uzima u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući dužinu boravka podnosioca zahteva na Malti, kao i prirodu ugovora o radu.

“Slučajevi o kojima se u medijima govori nedavno su podneli nove prijave dece koja nikada ranije nisu posedovala boravišnu dozvolu na Malti. Dotični članovi srpskih porodica nisu dovedeni na Maltu posredstvom bilo kakvog postupka koji se vodi od strane Agencije za državljanstvo i boravak, ali su imali mogućnost da fizički borave na Malti na osnovu izuzeća od vize. Srpskim državljanima nije potrebna viza za boravak, tj. mogu da se zadrže na teritoriji šengena do 90 dana u roku od šest meseci.
Neophodno je napomenuti da sva deca koja već borave na Malti zahvaljujući boravišnim dozvolama mogu da nastave da obnavljaju dozvolu boravka u zemlji na osnovu prvobitnih uslova prve prijave”, navedeno je.

Agencija navodi da je 2018. godine na Malti bilo registrovano čak 5.744 državljana Srbije, što je predstavljalo najveću nacionalnu zajednicu poreklom iz trećih zemalja na Malti.

ranije danas je objavljeno da je premijer Malte održao jutros hitan sastanak sa ministrima koji su uključeni u rešavanje ovog problema i doneta je odluka o izuzeću, saznaje RTS.

Široka podrška javnosti 

Premijeru Malte bila je predata peticija za ostanak dece. Peticiju je za manje od 24 sata potpisalo 3.000 ljudi, među njima i brojne poznate ličnosti, malteški nadbiskup.

Podršku roditeljima iz Srbije pružila je i bivša predsednica Malte Mari-Luiz Koleiro Preka, koja je rekla da je zgrožena zbog tretmana malteške administracije prema nedomicilnoj zajednici.

Prema malteškim zakonima, porodice koje potiču iz trećih zemalja (države koje su izvan EU), moraju da zarađuju najmanje 19.000 evra godišnje, plus 3.800 evra za svako dete. Ova suma ne uključuje bonuse ili prekovremeni rad.