Jedan lek kompanije AstraZeneca leči tri različita oboljenja

0
Foto AstraZeneka

Prvi lek iz klase inhibitora natrijum-glukoznog ko-transportera-2, razvijen od strane kompanije AstraZeneca, za sada ima tri odobrene indikacije. Naime, ovaj lek je, pored indikacije za lečenje dijabetesa tipa 2, što je bila prva odobrena indikacija, pokazao efikasnost u prevenciji i odlaganju razvoja kardiorenalnih oboljenja, konkretno srčane i bubrežne slabosti. Reč je o tableti koja se uzima jednom dnevno.

Lek koji je razvila AstraZeneca istovremeno štiti više organa – srce, bubrege i pankreas, koji su dokazano povezani, imajući u vidu otkriće da oštećenje na jednom od ovih organa može uzrokovati insuficijenciju, odnosno otkazivanje druga dva organa. Ovo je od izuzetne važnosti budući da oboljenja kao što su dijabetes tipa 2, srčana insuficijencija, ali i bubrežna insuficijencija, koji su vodeći uzročnici smrti širom sveta. Ovaj lek registrovan je 2014. godine kao terapija dijabetesa tipa 2, što je bila njegova prva odobrena indikacija da, uz promenu režima ishrane i povećanja fizičke aktivnosti, poboljša glikemijsku kontrolu, uz istovremeni povoljan uticaj i na kontrolu krvnog pritiska i smanjenje telesne težine.

Kada je reč o srčanoj insuficijenciji, koja je druga indikacija ovog leka, ova bolest se javlja kada srce ne pumpa krv u meri koja zadovoljava potrebe tkiva i organizma za kiseonikom i hranljivim materijama u naporu, a u teškim slučajevima i u miru. U većini slučajeva srčana insuficijencija je prouzrokovana oštećenjem srčanog mišića koji ne dobija dovoljno krvi.

Treća indikacija ovog “metaboličkog” leka je terapija hronične bubrežne bolesti, takozvane bubrežne insuficijencije (CKD), bez obzira na to da li pacijent ima dijabetes ili ne. Ova indikacija je registrovana od strane FDA i EMA, dok se u Srbiji očekuje da će ova indikacija biti registrovana do kraja 2021.godine. Odobrenje za lečenje ove bolesti predstavlja najznačajniji napredak u terapiji bolesti bubrega u poslednje dve decenije. Hronična bolest bubrega je ozbiljno, progresivno stanje definisano smanjenom funkcijom bubrega. Očekuje se da će ovo oboljenje postati peti vodeći uzrok smrti na globalnom nivou do 2040. godine.

Ovaj lek je odobren kako bi smanjio rizik od opadanja funkcija bubrega, potpunog otkazivanja bubrega, ili od smrti i hospitalizacije usled kardiovaskularnih problema zbog srčane insuficijencije kod odraslih hroničnih bolesnika, kojima preti progresija bolesti. Rezultati nam govore da ovaj lek smanjuje relativni rizik od pogoršanja bubrežne funkcije, kao i rizik od smrti usled bubrežnih oboljenja za 39 odsto, i takođe relativni rizik od smrti iz bilo kog uzroka za 31 odsto, u poređenju sa placebom. To je, za sada, prvi “SGLT2” inhibitor koji značajno poboljšava šanse obolelih da prežive i da se oporave.

Pored toga, pomenuti lek je bio istraživan i neko vreme registrovan i u indikaciji dijabetes tipa 1, međutim, kompanija je samoinicijativno odlučila da ovu indikaciju ukloni, zbog ograničenih mogućnosti  koje ovaj lek pruža pacijentima sa tipom 1 šećerne bolesti.

Kompanija AstraZeneca sprovodi brojna istraživanja u oblastima vezanim za kardiovaskularna i bubrežna oboljenja. Ova polja su jedno od 4 terapijska područja kompanije. Cilj kompanije je da modifikuje ili zaustavi prirodni tok ovih bolesti, da utiče na obnavljanje organa i njihovih funkcija, kao i na poboljšavanje kvaliteta života pacijentata,  ali i produženje njihovog života.