Troje od četvoro ispitanika saglasno je da bi vlasti trebalo da razmotre ulogu koju bi proizvodi bez duvanskog dima mogli da imaju u smanjenju stope pušenja

Javnost očekuje da se primeni bolji pristup u smanjenju štete i borbi protiv pušenja cigareta. Čak 71 odsto ispitanika veruje da bi ohrabrivanje odraslih pušača, koji bi u drugačijim okolnostima nastavili da puše cigarete da pređu na alternative bez duvanskog dima, moglo da doprinese naporima u smanjenju štete, pokazuju rezultati istraživanja nezavisne istraživačke kuće Povaddo.

Oko 67 odsto ispitanika tvrdi da bi, ukoliko je u njihovoj zemlji moguće završiti sa prodajom cigareta za 10 do 15 godina (kroz smanjenje stope pušača i to tako što će preći na bolje, naučno zasnovane alternative) lokalne vlasti trebalo da posvete svoje vreme i resurse za postizanje ovog cilja.

Foto: promo PMI

Rezultati istraživanja, koje je sprovedeno na inicijativu kompanije Filip Moris (Philip Morris International) među 22.507 ispitanika u 20 zemalja, pokazuju stavove u vezi sa ulogom proizvoda bez duvanskog dima u unapređenju javnog zdravlja.

Proizvodi bez duvanskog dima mogu da igraju važnu ulogu u smanjenju stope pušenja”, izjavio je Jacek Olcak, generalni direktor operacija (COO) u kompaniji Filip Moris. Sa odgovarajućim regulatornim podstrekom, podrškom civilnog društva i potpunim oslanjanjem na nauku, verujem da je moguće odgovoriti na poziv javnosti i da prodaja cigareta bude stvar prošlosti u mnogim zemljama za deceniju, do deceniju i po“, kaže Olzak.

Istraživanje pokazuje da je 73 odsto ispitanika saglasno da bi u regulatornim okvirima trebalo razmotriti na koji način bi  alternativni proizvodi bez duvanskog dima mogli da doprinesu u oslobađanju njihove države od duvanskog dima. Istovremeno, 77 procenata njih veruje da bi odrasli pušači trebalo da imaju pristup jasnim informacijama o proizvodima bez duvanskog dima, koji su naučno zasnovani i predstavljaju bolji izbor u odnosu na pušenje cigareta.

„Najbolje rešenje koje svaki pušač može da učini jeste da se u potpunosti odrekne i nikotina i duvana. Rezultati ovog istraživanja pokazuju spremnost šire javnosti da se otvoreno razgovara o svim mogućnostima koje vode ka rešenju problema pušenja cigareta i u borbi protiv duvanskog dima za koji znamo kolika je pretnja po zdravlje kako pušača, tako i njegove okoline“, rekla je doktorka Sandra Skurić Jelisić, specijalista opšte medicine. „Takođe znamo i koliko je važno da ljudi imaju prave informacije i priliku da odluke donose na osnovu naučnih dokaza i saznanja i zato svaka inicijativa koja vodi u pravcu zaštite i promocije javnog zdravlja bi trebalo da bude s punom pažnjom svih zainteresovanih strana ispraćena, uz podsticaj na dijalog“, zaključuje doktorka Skurić Jelisić.

Na pitanje o važnosti ključnih izazova u današnjem svetu, ispitanici su prvenstveno istakli garantovanje kvaliteta i pristupačnu zdravstvenu zaštitu uz unapređenje ekonomije i izrazili podršku državama u pronalaženju novih pristupa u pogledu smanjenja broja pušača.

Ispitanici ne veruju da bi samo stroža regulativa i oporezivanje mogli da ostvare budućnost bez duvanskog dima

Trenutne strategije nisu dovoljne, ukazuju rezultati istraživanja, pri čemu manje od 25 odsto ispitanika smatra da su stroža regulativa i oporezivanje cigareta sve što je potrebno.

Većina anketiranih, njih 58 odsto, misli da ove mere samostalno neće doneti budućnost bez duvanskog dima.

Jasno je da društvo želi da se problem pušenja reši, a 76 odsto ispitanika smatra da je važno da države izdvoje vreme i resurse za smanjenje stope pušenja.

Nauka i tehnologija mogu da budu pokretači napretka

Države imaju odgovornost da prihvate najnovija naučna i tehnološka dostignuća, smatra 88 odsto ispitanika, dok 81 odsto misli da je takođe bitno da kompanije prihvate naučni i tehnološki razvoj, pri čemu 66 odsto kaže da jeste ostvaren napretak u ovoj oblasti.

Netačne informacije sprečavaju promene…

Zabrinjavajući broj ispitanika – 43 odsto – tvrdi da je zbunjeno onim što su videli, pročitali ili čuli u vezi sa elektronskim cigaretama ili proizvodima koji zagrevaju duvan u poslednjih šest meseci.

Očigledno je da netačne informacije stoje na putu napretku jer sprečavaju punoletne pušače koji bi inače nastavili da puše cigarete da pređu na bolje alternative.

To se vidi i iz rezultata ovog istraživanja, u kom 76 odsto ispitanika kaže da bi razmotrili prelazak na neku alternativu bez duvanskog dima kad bi im bilo jasno u čemu se ti proizvodi razlikuju od cigareta i kakvi naučni dokazi stoje iza toga.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.