Izmenjene okolnosti su nam pomogle da unapredimo efikasnost i znanje

  Tamara Bekčić, direktor i suosnivač agencije Chapter 4 i Milena Avramović Bjelica, izvršni direktor i suosnivač agencije Chapter 4

  0
  Milena Avramović Bjelica i Tamara Bekčić

  Koliko i kako je kovid promenio komunikaciju?

  Prilagođavanje je bila ključna reč proteklih godinu dana, ali došao je trenutak da sagledamo koliko smo se promenili, ko i šta smo postali. Očigledno je da smo se promenili mi i naše poimanje prioriteta, pa time i način na koji šaljemo i primamo poruke.

  Iz ugla rada agencije Chapter 4 sa kompanijama klijenata vidim da su i interna i eksterna komunikacija doživele transformaciju i rast percepcije o njihovom značaju i doprinosu poslovnim rezultatima, reputaciji na tržištu i uspešnom funkcionisanju kompanije kao celine.

  Da li se sada lakše ili teže komunicira?

  Sada već nešto lakše. Prethodna godina je ličila na trajnu kriznu komunikaciju. Pritisak ubrzava promene a one su nastupile u svim segmentima poslovanja kompanija, rada zaposlenih, navika potrošača i korisnika, društava u celini.

  Sve je bilo na ispitu: konkurentnost, efikasnost komunikacije, timski duh kroz dezintegraciju, pa reintegraciju… Kada se pejzaž čovečanstva izmeni, to utiče na višeslojni kontekst u kome radimo i komuniciramo. Praćenje i razumevanje tih promena nam je pomoglo da lakše komuniciramo u novonastaloj situaciji i da osiguramo da naše poruke čuju i razumeju oni kojima su upućene, na pravi način.

  Da li su neke nove vrednosti proistekle iz komunikacije na daljinu?

  Svakako više cenimo blizinu koju smo imali i komfor poznatog. Ali, kada izađemo iz konteksta dobrih starih vremena, novo vreme ima svojih prednosti. Izmenjene okolnosti su nam pomogle da unapredimo efikasnost i znanje, prepoznajući da stari načini ne funkcionišu u novim okolnostima.

  Kompanije klijenata aktivno ulažu u unapređenje novih veština kod svojih menadžera i zaposlenih. Razvija se i novi nivo svesti o važnosti društveno odgovornog poslovanja. Tako kompanije stiču i dugoročnu prednost kod mlađih kandidata za posao kojima je pitanje svrhe suštinski važno.

  Nama je u radu sa klijentima nemogućnost blizine bila inspiracija za kreativne koncepte koji bi na daljinu imali isti ili bolji rezultat. Glavna vrednost toga je izlazak iz okvira mogućeg. Nismo se mirili sa ograničenjima, već smo ih uvažavali, a pomerali granice, stvarajući dodatnu vrednost klijentima, primer tržištu i osećanje ispunjenosti timovima koji su učestvovali u nekim neuobičajenim i uspešnim komunikacijskim projektima.

  Ili su isplivale mane?

  Već smo pričali da su u osnovi komunikacije dobra strategija i sadržaj, a činjenica je da se alati i kanali komunikacije konstantno menjaju, i to brzinom kojom napreduju tehnologije, a to je u prošloj deceniji evidentnije i brže i sigurno će se promene nastaviti u tom smeru. Neke kompanije i brendovi su razumeli potrebu za proaktivnom komunikacijom tokom pandemije kao podrškom celokupnom poslovanju. Kod drugih sam primetila mane u smislu nespremnosti na brze digitalne promene, adekvatnu proaktivnu komunikaciju ili reakciju. To nije jednostavno, ali je neminovno i što se pre počne, to je bolje za kompaniju. Prošle godine su se brzo morale donositi odluke kako bi se osigurao kontinuitet u poslovanju, a istovremeno zadržali i zaštitili i zaposleni i korisnici.

  Situacija sa kovidom ide nabolje, da li to znači da se vraćamo na staro ili se komunikacija nepovratno promenila?

  Važno je da prihvatimo promene koje je pandemija donela i da nastavimo da radimo u ovom trenutku bez razmišljanja o onom pre pandemije. U Chapter 4 agenciji smo postali svesni toga veoma brzo i svakodnevno se prilagođavamo, a tako savetujemo i naše klijente. Nije lako praviti dugoročnije planove, ali uz adekvatnu analizu, kada znate gde su vaši korisnici i šta im je sada potrebno, onda je i komunikaciju lakše oblikovati. Jasno je da promene moramo da prihvatamo što je brže moguće.

  Kako će sve ovo uticati na sadržaj komunikacije?

  Na isti način na koji se promenio i naš odnos u korišćenju tehnologije, koja faktički diktira način na koji radimo, živimo i komuniciramo sa svetom. Prošla godina je bila izuzetno izazovna, ali nas je naučila da moramo brže da se menjamo. To nam je ogromno iskustvo koje će pomoći da oblikujemo komunikaciju u budućnosti.