Upravni odbor Intesa Sanpaolo međunarodne bankarske grupacije u okviru koje posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovane rezultate na dan 31. mart 2019. godine.

Rezultati iz prvog kvartala 2019. godine odražavaju održivu profitabilnost grupe, koja je zasnovana na čvrstoj kapitalnoj osnovi i snažnim pokazateljima likvidnosti, kao i na otpornom i kvalitetno diversifikovanom poslovnom modelu koji karakteriše:

 • fokus na aktivnostima upravljanja i čuvanja imovine, gde je klijent u fokusu, kao i finansijske aktivnosti koje pružaju prirodnu zaštitu od rizika od uticaja nestabilnosti tržišta na prihode od naknada.
 • strateška fleksibilnost u upravljanju operativnim troškovima.
 • efikasno i proaktivno upravljanje zajmovima bez vanrednih troškova po akcionare.

„Želeo bih da istaknem da smo veoma zadovoljni ostvarenim rezultatima u prvom kvartalu ove godine. Intesa Sanpaolo je i u više nego izazovnom poslovnom okruženju uspela da ostvari viši neto prihod nego u prethodnoj godini. Ono što nas posebno raduje jeste to što smo do ovih rezultata došli istovremeno sprovodeći značajne investicione programe u sferi digitalizacije, upravljanja sredstvima i obuke zaposlenih. Svakako da ovaj uspeh ne bi bio moguć bez naših kolega u Italiji i inostranstvu, te bih želeo da im se zahvalim na vrhunskoj profesionalnosti i posvećenosti obavljanju svakodnevnih zadataka, što nam omogućava da blagovremeno ispunjavamo sve ciljeve postavljene Poslovnim planom za period 2018 – 2021“, izjavio je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo Grupe.

Rezultati za prvi kvartal 2019. godine pokazuju da je grupa na dobrom putu da ostvari svoje ciljeve, a  naglašavaju i trajnu podršku grupe državi, što obuhvata i njenu nameru da postane referentni primer društveno odgovornog poslovanja:

 • neto dobit od 1.050 miliona evra naspram 1.038 miliona evra u četvrtom kvartalu 2018. godine i 1.252 miliona evra u prvom kvartalu 2018. godine.
 • rastuća profitablinost u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine:
 • bruto dobit porasla je za 30,8%
 • operativna marža porasla je za 33,5%
 • operativni prihodi porasli su za 4,6%
 • operativni troškovi smanjeni su za 13,9% u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine i za 4,5% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine.
 • visoka efikasnost, oličena odnosom troškova i prihoda od 50,2% – procenat koji je omogućio Intesa Sanpaolo grupi da se nađe među najboljima u Evropi.
 • trošak obezvređenja kredita zabeležio je pad od 47,1% u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine i 23,6% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine.
 • u prvom kvartalu 2019. godine anualizovan trošak rizika je smanjen na 37 baznih poena u odnosu na 61 bazni poen iz 2018. godine.
 • unapređenje kvaliteta kredita zahvaljujući efikasnom i proaktivnom pristupu upravljanju kreditnim portfoliom, bez vanrednih troškova po akcionare:
 • bruto iznos problematičnih kredita je smanjen za oko 1 milijardu evra u prvom kvartalu 2019. godine i oko 30 milijardi evra od septembra 2015. godine. U prvih 15 meseci implementacije Poslovnog plana za 2018 – 2021. godinu, dostignut je pad problematičnih kredita u iznosu od čak 64% od postavljenog cilja za celokupan četvorogodišnji period.
  • bruto problematični krediti su smanjeni za 2,6% u martu 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine, dok su neto problematični krediti smanjeni za 1,8% u istom periodu.
  • udeo problematičnih kredita u ukupnim kreditima iznosio je 8,5% u bruto iznosu i 4,1% u neto iznosu u martu 2019. godine.
 • dobra pokrivenost problematičnih kredita:
 • stopa gotovinske pokrivenosti problematičnih kredita od 54,1% na kraju marta 2019. godine, uz stopu gotovinske pokrivenosti od 66,2% za komponentu loših kredita.
  • velike ispravke vrednosti dobrih kredita su iznosile oko 0,5% na kraju marta 2019. godine.
 • veoma solidan osnovni kapital, sa pokazateljima kapitala koji su daleko iznad regulatornih zahteva. Na dan 31. mart 2019. godine, pro-forma „fully loaded“ pokazatelj osnovnog akcijskog kapitala dostigao je 13,5%.
 • jaka likvidnost i jaka sposobnost finansiranja, uz likvidna sredstva od 194 milijarde evra i dostupnost raspoloživih neopterećenih likvidnih sredstava u iznosu od 99 milijardi evra na kraju marta 2019. godine. Obaveza usklađivanja sa zahtevima Bazel III standarda u pogledu pokazatelja pokrivenosti likvidnosti i pokazatelja stabilnog neto finansiranja već je ispunjena. Aktivnosti refinansiranja koje grupa obavlja sa Evropskom centralnom bankom (ECB) u cilju optimizacije troškova finansiranja, kao i podrške preduzećima u njihovim investicijama, dostigle su u proseku 60,5 milijardi evra u prvom kvartalu 2019. godine.
 • podrška realnoj ekonomiji, sa oko 12,5 milijardi evra u novim srednjoročnim/dugoročnim plasmanima u prvom kvartalu 2019. godine. U Italiji su odobreni krediti u vrednosti od 10,5 milijardi evra, od čega je oko 9 milijardi evra odobreno stanovništvu i malim i srednjim preduzećima. U prvom kvartalu 2019. godine, grupa je omogućila promenu statusa problematičnih kredita u dobre kredite za oko 5.000 italijanskih kompanija, čime je sačuvano oko 25.000 radnih mesta, čime je dostignut ukupan broj od oko 98.000 preduzeća koje je banka podržala od 2014. godine i oko 500.000 sačuvanih radnih mesta.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.