Informisanje pripadnika romske zajednice o merama zaštite u borbi protiv virusa Covid 19

  0

  Kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19, projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja, sprovodi mere prevencije i bavi se informisanjem Roma i Romkinja, ali i drugih marginalizovanih grupa na teritoriji 18 gradova i opština širom Srbije.

  Kako bi se pripadnici romske nacionalne manjine i drugih marginalizovanih grupa informisali kako se mogu zaštiti u periodu pandemije, informacije o aktuelnim merama Vlade, ličnoj zaštiti od COVID-a 19 i mnoge druge, dostupne su im na Facebook stranici „Inkluzijom protiv korone“, koja broji više od 700 pratilaca. Osim ovog najčešćeg oblika komunikacije, u pružanju podrške u zaštiti od virusa značajna je i uloga lokalnih medijatora na terenu.

  Kroz brojne organizovane aktivnosti trudimo se da pratimo zdravstvene rizike i da blagovremeno delimo važne informacije o merama zaštite od virusa. Uređujemo i emitujemo informativni audio i video sadržaj, koji osim mera prevencije, obuhvata i pojašnjenje relevantnih zakona, propisa i procedura na srpskom i romskom jeziku. Zatim, pružamo interaktivnu podršku putem društvenih mreža i svakodnevno odgovaramo na pitanja koja postavljaju korisnici“, istakao je Dragan Gračanin, predsednik Asocijacije koordinatora za romska pitanja.

  Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i Asocijacija za romska pitanja mere sprovode u sledećim gradovima i opštinama: Aleksinac, Apatin, Bač, Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, GO Novi Beograd, Novi Pazar, Požarevac, Pirot, Raška, Sombor, Subotica, Valjevo, Vranje, Vršac i GO Zvezdara. Angažovano je 18 lokalnih medijatora iz ovih 18 opština i gradova Srbije, koji obilaze romska naselja i na direktan način informišu pripadnike romske zajednice i drugih marginalizovanih grupa o načinu ostvarivanja njihovih prava. Osim toga, oni rade i na unapređenju komunikacije i saradnje sa lokalnim akterima i partnerima na ovom Projektu.

  U proteklom periodu lokalni medijatori su stanovnicima romskih naselja delili štampani materijal, liflete i postere, u kojima su opisani načini zaštite od virusa COVID 19. Druga veoma važna podrška romskoj zajednici bila je podela zaštitnih pamučnih maski. Početkom septembra podeljeno je ukupno 18 000 maski u 18 opština i gradova“, istakla je Danijela Lakatoš, koordinatorka za lokalne medijatore iz Asocijacije koordinatora za romska pitanja.

  U direktnom kontaktu sa marginalizovanim grupama tokom perioda pandemije, a poštujući sve propisane preventivne mere, uočeno je da postoje potrebe i za hranom, higijenom i dezinfekcionim sredstvima. One se mogu zadovoljiti u okviru usluga koje obezbeđuje Crveni krst Srbije, kao i lokalne institucije, a lokalni medijatori upravo nastoje da budu ta spona između romske zajednice i relevantnih  lokalnih aktera. „Posredovanje u ostvarivanju određenih prava, tj. podrška marginalizovanim grupama da pristupe javnim uslugama je veoma značajna. Ukoliko su im informacije dostupne i u izolovanim zajednicama, one mogu da se suočavaju s problemima i da budu pripremljene za moguće nove negativne uticaje virusa COVID 19“, smatra Robert Bu vođa tima na projektu „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.  

  Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ u narednom periodu obezbediće dodatne pakete pomoći sa hranom i higijenom i dezinfekcionim sredstvima za najugroženije stanovništvo, ali i sam oporavak zajednice kroz socio ekonomsko osnaživanje.