Erste Social Finance Holding, zajednički poduhvat Erste Grupe i ERSTE Fondacije, nedavno je predstavio „kvazikapital”, inovativni instrument socijalnog finansiranja. Ova nova prilika za finansiranje, koja je dobila finansijsku podršku Evropske unije, pomaže socijalnim organizacijama da rastu i prošire svoj uticaj jačanjem svog kapitala. Obezbeđen u vidu takozvanog „povlašćenog subordiniranog kredita“, kvazikapital je dostupan socijalnim preduzećima, neprofitnim i nevladinim organizacijama u Austriji, Češkoj Republici, Slovačkoj, Srbiji i Hrvatskoj.

„Kriza prouzrokovana pandemijom virusa Covid-19 otkrila je višestruke manjkavosti u zdravstvenom, obrazovnom i socijalnom sistemu u našem regionu. Zato smatramo da je od suštinskog značaja da podstičemo otpornost i razvoj socijalnih organizacija koje se hvataju u koštac sa tim izazovima. Jačanjem njihovog kapitala, „kvazikapital“ jača finansijsko zdravlje organizacija, čime im omogućava da sprovode svoje planove rasta i da realizuju nove projekte ili da šire postojeće. To omogućava socijalnim organizacijama da povećaju svoj uticaj tako što će svoje proizvode i usluge učiniti dostupnim većem broju korisnika,” rekao je Peter Surek, generalni direktor Erste Social Finance Holding-a.

POMAGANJE SOCIJALNIM ORGANIZACIJAMA DA PROŠIRE SVOJ UTICAJ

„Kvazikapital“ se fokusira na finansiranje etabliranih socijalnih organizacija sa dokazanim poslovnim modelom i odličnim dosadašnjim rezultatima, bez obzira na njihovu konkretnu pravnu formu. Svrha finansiranja može da varira – od otvaranja dodatnih ispostava, pokretanja novih proizvoda ili usluga i digitalizacije poslovanja, do oporavka od efekata krize prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19. Novi instrument socijalnog finansiranja Erste Grupe takođe se može koristiti za sufinansiranje manjih projekata socijalnih nekretnina, kao što su socijalno stanovanje, stanovanje za starije ljude, vrtići ili ustanove za negu.

BOLJI PROFIL RIZIKA I NEPROMENJENA VLASNIČKA STRUKTURA

Jačanje kapitala koje pruža „kvazikapital“ omogućava klijentima da dobiju dodatne kredite od lokalnih banaka Erste Grupe za finansiranje još većih ulaganja. Zahvaljujući fleksibilnom rasporedu otplate „kvazikapitala“, klijenti mogu da počnu sa otplatom glavnice nakon nekoliko godina, što im daje dovoljno vremena da razviju i prošire svoje projekte i da ostvare potrebne prihode. Ključna korist je to što ulaganja „kvazikapitala“ ne menjaju vlasničku strukturu niti umanjuju udeo postojećih akcionara. To takođe znači da socijalne organizacije mogu da ostanu nezavisne, bez ikakvog mešanja u njihovo operativno upravljanje.

SARADNJA SA EVROPSKOM UNIJOM I SA inkubatorom Impact HuB

U okviru otvorenog poziva u sklopu Programa Evropske Unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), „kvazikapitalu“ je dodeljen grant koji podržava razvoj novih instrumenata socijalnog finansiranja i učestvuje u garanciji Programa EaSI. Grant Evropske unije će socijalnim organizacijama pružiti i nefinansijsku podršku, kao što je individualno savetovanje, mentorstvo, izgradnja kapaciteta ili tehnička pomoć. Ove usluge će pružati inkubator za socijalne inovacije Impact Hub Beč i njegove partnerske organizacije. U okviru ove saradnje, „kvazikapital“ je predstavljen učesnicima tokom panel diskusije na događaju Impact Days 2021, održanom u Beču 9. septembra.

Nikolas Šmit, komesar za zaposlenost i socijalna prava je rekao: „Socijalno finansiranje služi stvaranju inkluzivnih radnih mesta, pružanju podrške socijalnim inovacijama i jačanju učešća građana u njihovim lokalnim zajednicama. Kroz socijalnu ekonomiju, imamo moćno sredstvo da sprovodimo pravednu, zelenu i digitalnu tranziciju koja polazi od baze. Novi Erste instrument finansiranja „kvazikapitala“ dolazi u pravo vreme da pomogne socijalnim preduzećima da pokrenu nove proizvode i usluge, digitalizuju poslovanje i oporave se od krize prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19.” 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.