EMA: “Ostajemo pri stavu da su koristi od vakcine AstraZeneka u sprečavanju hospitalizacije i smrti od kovid-19 mnogo veće nego potencijalni rizici, nastavljamo istragu…”

0

“Nekoliko zemalja članica Evropske unije (EU) privremeno je zaustavila vakcinaciju protiv koronavirusa vakcinom kompanije Astra Zeneka. Ovo je mera predostrožnosti preduzeta u skladu sa njihovom nacionalnom situacijom, dok će Evropska agencija za lekove (EMA) nastaviti da istražuje brojne slučajeve navodnog stvaranja krvnih ugrušaka kod ljudi koji su primili vakcinu ove kompanije”, piše u saopštenju EMA.

EMA je saopštila da su slučajevi koji uključuju stvaranje krvnih ugrušaka – od kojih su neki bili sa neobičnim karakteristikama, poput malog broja trombocita – dogodili kod vrlo malog broja ljudi koji su primili vakcinu.

“Više hiljada ljudi iz različitih razloga razvije krvne ugruške na godišnjem nivou u zemljama EU. Izgleda da ukupni broj tromboembolijskih slučajeva kod vakcinisanih nije veći od onog koji se primećuje u opštoj populaciji”, naglšava EMA.

EMA blisko sarađuje sa farmaceutskom kompanijom Astra Zeneka, kao i sa stručnjacima za poremećaje krvi i drugim zdravstvenim vlastima, uključujući i britansko regulatorno telo – upravo zbog njihovog iskustva sa oko jedanaest miliona datih doza vakcina koja je razvijena u saradnji sa Univerzitetom u Oksfordu.

EMA nastavlja istragu, a rigorozna analiza svih podataka povezanih sa tromboembolijskim slučajevima kod onih koji su vakcinisani Astra Zenekom biće sprovedena narednih dana. Stručnjaci detaljno istražuju sve raspoložive podatke i kliničke okolnosti u vezi sa određenim slučajevima kako bi utvrdili da li je vakcina mogla doprineti ovom stvaranju krvnih ugrušaka, ili je sve posledica drugih uzroka.

Komitet za bezbednost EMA (PRAC) će dalje analizirati informacije, a vanredni sastanak je zakazan za četvrtak, 18. marta, kako bi se doneli zaključci o prikupljenim informacijama i svim daljim radnjama koje bi trebalo preduzeti.

EMA ističe da je pandemija kovid-19 globalna kriza, sa velikim zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim problemima, koja i dalje predstavlja veliko opterećenje za zdravstvene sisteme u EU.

“Vakcine protiv kovid-19 štite pojedince od bolesti, posebno zdravstvene radnike i osetljive populacije, kao što su starije osobe ili osobe sa hroničnim bolestima”, piše u saopštenju EMA.

“Dok je istraga u toku, EMA trenutno ostaje pri stavu da su koristi od vakcine Astra Zeneka u sprečavanju koronavirusa, odonsno, rizika od hospitalizacije i smrti, veće od rizika neželjenih efekata kod ove vakcine” dodaje se u saopštenju.

EMA naglašava da “svako ko je primio vakcinu i ima bilo kakvih nedoumica treba da kontaktira odgovarajuća zdravstvena tela”.

“Važno je da ljudi koji sumnjaju na neželjene efekte nakon vakcinacije prijave ovo nacionalnom regulatornom organu za lekove ili zdravstvenom radniku koji im u tome može pomoći”, piše u saopštenju.

Kako napominje EMA, najčešći neželjeni efekti kod vakcine kompanije Astra Zeneka su obično blagi ili umereni i prestaju u roku od nekoliko dana nakon vakcinacije.