Dr Radovanović: Šta znamo o hepatitisu koji posebno pogađa jetru kod dece

  0
  Fotografija: Igor Pavićević

  Svet je od nedavno suočen s neobičnom bolešću koja posebno pogađa dečju jetru. U vreme pisanja ovog teksta, prvog majskog jutra, broj obolelih je manji od 200, ali je svakom desetom registrovanom bolesniku bila neophodna nova jetra.

  Nabrojmo ono što se do sada zna ili naslućuje.

  1. Nije u pitanju lažni alarm, jer učestalost uočenog oštećenja jetre 10-20 puta prevazilazi očekivanja za dečji uzrast.

  2. U opštoj atmosferi nepoverenja izazvanog pandemijom kovida 19, sumnja je pala i na vakcinaciju (!?), mada skoro nijedno obolelo dete nije podvrgnuto tom vidu zaštite.

  3. Reč je o infekciji, a ne o trovanju.

  4. Uzrok nisu ni bakterije, ni paraziti, pa se potraga sužava na viruse.

  5. Otpala je mogućnost da je izazivač neki od pet virusa hepatitisa – ni dva iz grupe „bolesti prljavih ruku“ (A i E), ni tri koja se prenose krvlju i polnim putem (B, C i D).

  6. Nema mesta ni pretpostavci o nekoj drugoj infekciji koja okrzne jetru, recimo o mononukleozi.

  7. Kod mnogih bolesnika izolovani su adenovirusi, ali oni, s jedne strane, obično dovode do infekcija disajnih organa, a s druge strane, prethodni period je poznat po njihovoj sezonskoj učestalosti.

  8. Posebno je interesantan čest nalaz tipa 41 adenovirusa, koji pokazuje sklonost da pogađa organe za varenje, uključujući jetru. Međutim, taj virus je dugo među nama, a sada se suočavamo sa nečim novim i drukčijim. I ovaj i drugi tipovi adenovirusa ugrožavaju jetru skoro isključivo kada već postoji urođena ili stečena imunska slabost organizma.

  9. Okolnost da je u toku pandemija kovida 19 vodi pretpostavci da je odgovoran novi virus korona. Neki mali bolesnici imali su pozitivan test, ali takav nalaz nije bio upadljivo češći nego kod njihovih zdravih parnjaka.

  10. Prirodno se nametnula ideja da bi objašnjenje nudila istovremena infekcija novim virusom korona i adeno- ili nekim drugim virusom. Istina je da kovid 19 slabi imunski sistem, posebno funkcionisanje tzv. ćelija prirodnih ubica i nekih drugih loza limfocita, pa druga infekcija na tako rovitom terenu može da ima težak tok. Ostaje da se ta hipoteza i dokaže.

  11. Pojava nove bolesti u vreme labavljenja dvogodišnjih ograničenja navela je pojedince da dva događaja dovedu u vezu. To zanimljivo zvuči, ali je još uvek na nivou spekulacije.

  12. Evo još jednog logičnog objašnjenja: tajanstvenu bolest izaziva do sada nepoznat uzročnik koji će, recimo, biti označen kao virus hepatitisa F.

  Već za 2-3 dana, kada ovaj tekst bude objavljen, možda ćemo imati odgovore na bar neke od trenutnih dilema.