Distribucija paketa hrane i higijenskih sredstava u naselju Zaga Malivuk

  0

  U organizaciji Crvenog krsta Srbije i projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u podstandardnom naselju Zaga Malivuk, podeljeno je 127 paketa hrane i 127 paketa higijenskih proizvoda sa dezinfekcionim sredstvom, za 79 porodica.

  Distribucija paketa hrane i higijenskih proizvoda, koji sadrže i dezinfekciona sredstva, aktivno se sprovodi u 18 gradova i opština širom Srbije. U periodu od tri meseca, predviđena je podela 9000 paketa hrane i 9000 paketa higijenskih sredstava.

  Članica Gradskog veća, Danijela Mirjanić, zahvalila se Crvenom Krstu i GIZ-u, sa kojima već duži niz godina ostvaruju odličnu  saradnju i dodala da je ovaj projekat primer dobre prakse.

  „Vlada Republike Srbije i Grad Beograd, bez međunarodnih organizacija i nevladinog sektora, svakako ne bi mogli da se suoče sa raznim problemima sa kojima se susreću svakodnevno. Prethodna godina je bila prilično izazovna, te je zahtevala humanost na delu i pružanje ruke svojim komšijama. Jedan od glavnih ciljeva jeste inkluzija Roma, ali pri tome ne mislimo samo na pomoć, već i na obrazovanje, jednakost i pravo na pristojan život.“

  Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije

  Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, Ljubomir Miladinović, izrazio je zahvalnost Nemačkoj razvojnoj saradnji na podršci.

  „Moje kolege zdravstveni radnici kao i moji saradnici, volonteri i zaposleni u Crvenom krstu svakoga dana tokom epidemije COVIDa-19 pokazivali su koliko je važna ljudska  solidarnost, humanost i lično požrtvovanje. Drago mi je da ste i vi ovu posvećenost  prepoznali i da ste za svog partnera izabrali najstariju humanitarnu organizaciju – Crveni krst, koja u Srbiji postoji 145 godina“, rekao je Miladinović i dodao da je ova organizacija pružala pomoć najranjivijim kategorijama stanovništva u  različitim  krizama, poštujući svoje osnovne principe i misiju.

  Kristijan Šiling, šef Odeljenja za ekonomsku saradnju Ambasade Nemačke u Beogradu

  Šef Odeljenja za ekonomsku saradnju Ambasade Nemačke u Beogradu, Kristijan Šiling, napomenuo je da je pandemijska situacija unela dosta neizvesnosti u svakodnevni život lokalnih zajednica, a da su marginalizovane grupe posebno ranjive. On je istakao je da je glavni cilj ovog projekta poboljšanje i osnaživanje životnih uslova romske manjine.

  „Pandemija ih je mnogo pogodila, pogotovo u pogledu lične higijene, higijene objekata, sanitarnih i životnih uslova u romskim podstandardnim naseljima. Moguće su opasne posledice po ova naselja zbog neadekvatnog pristupa vodi, kanalizaciji ili gubitku električne energije“, naveo je Šilingi dodao da razvojna saradnja podržava napore relevantnih partnera na uključivanju Roma kroz holistički pristup, radeći na pravnom okviru, institucionalnom nivou i direktno sa pogođenim zajednicama.

  U saradnji sa Nacionalnom alijansom za ekonomski razvoj (NALED), projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ će nastaviti i aktivnosti u cilju informisanja, prevencije i oporavka marginalizovanih porodica iz 18 gradova i opština. Takođe, u fokusu će biti i ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, uz pomoć programa „Zajedno za zajednicu“, kroz različite vidove radnog angažovanja. Ovim programom, koji će se realizovati u šest gradova i opština (Aleksinac, Kragujevac, Kruševac, Pirot, Subotica i Vranje), planirana je i podela još 1200 paketa za 210 porodica, što čini ukupan broj od 24500 paketa pomoći.

  Virus COVID-19 zahvatio je čitavu teritoriju Republike Srbije početkom 2020. godine, a zbog životnih uslova, marginalizovane grupe su najpogođenije. Kao odgovor podrške najugroženijima, mere distribucije paketa hrane i higijene namenjene su za 4.733 porodica.