Da li vaša korporativna kultura živi kroz vaše ljude?

  Piše Jelena Parojčić, izvršni direktor za ljudske resurse, Galenika a. d. Beograd

  0
  Foto: Promo

  Organizaciona kultura u kompaniji poboljšava nivo angažovanja zaposlenih, produktivnosti i performansi. Ona se može definisati kao način na koji se ljudi u organizaciji ponašaju, kroz vrednosti i uverenja koja karakterišu zaposlene u toj kompaniji. Ono što bi uspešna kultura kompanije trebalo da uradi jeste da ujedini zaposlene i da ih pokrene ka zajedničkom cilju.

  U prilog tome govore brojna istraživanja koja nam ukazuju da pobedničke organizacione kulture imaju 72% veći indeks angažovanosti zaposlenih. Kompanije se trude da svojim zaposlenima ponude konkurente zarade i beneficije, prijatno radno okruženje, mogućnost rada od kuće, fleksibilno radno vreme… Istovremeno, istraživanja pokazuju da 49% zaposlenih kaže da kultura kompanije utiče na iskustvo zaposlenih više od njihovog fizičkog radnog prostora ili tehnologije koju koriste. Uspešne organizacione kulture pružaju zaposlenima više od razumevanja misije i vizije, daju im razumevanje svrhe kompanije i povod da se okupe oko istih ciljeva i da ih postignu sa visokim stepenom strasti. Kada znamo ovo, zašto je tema organizacione kulture aktuelna kod malog broja kompanija? Ako znamo da je generaciji Z (koja čini 30% stanovništva u Srbiji i već ulazi kao radna snaga) identifikovanje sa svrhom kompanije izuzetno važan motivišući faktor, daleko više nego što je to za generacije X ili Y, da li su trenutne vrednosti kompanija one sa kojima će se identifikovati generacija Z?

  Imajući ovo u vidu, u protekloj godini zaposleni Galenike definisali su četiri vrednosti kompanije: integritet, odgovornost, hrabrost i strast, koji su jasna ilustracija onoga kakva je kompanija. Činjenica da su zaposleni farmaceutske industrije prepoznali hrabrost i strast kao svoje vrednosti bila je izuzetno inspirativna. Hrabrost kao spremnost za inovacije, da preispituju opšteprihvaćene rutine i da istražuju nove načine radi postizanja kontinuiranog poboljšanja, i strast kao potrebu da odaju priznanje kolegama za postignuća i zajedno proslavljaju uspehe. Vrednosti organizacionih kultura se razlikuju među kompanijama, a suština je da one žive kroz sve članove tima u svemu što kompanija radi. Ključna činjenica ostaje: jaka kultura kompanije je neprocenjiva.