Da li mi treba osiguranje od opšte odgovornosti?

  Piše Bratislav Grbić, direktor Sektora procene i likvidacije šteta, Triglav osiguranje

  0
  Foto: Privatna arhiva

  Ukoliko ste vlasnik ili vodite biznis malog ili srednjeg obima, kada planirate zaštitu svoje imovine i svojih imovinskih interesa, jedna od obaveznih polisa koju bi trebalo da ugovorite jeste polisa osiguranja od opšte odgovornosti.

  Ovim osiguranjem su pokrivene štete proizašle iz građanskopravnih odštetnih zahteva koje treća lica podnose osiguraniku zbog nezgode nastale iz delatnosti ili vlasništva koja za posledicu ima povrede lica ili materijalnu štetu. Drugim rečima, štite se od zahteva trećih lica, klijenata ili slučajnih prolaznika zbog nesreća koje proisteknu iz onoga čime se bavite i onoga što posedujete. Dijapazon mogućih nesrećnih slučajeva, pa samim tim i odštetnih zahteva veliki je i pokriva svakodnevne situacije koje se mogu dogoditi, kao npr.: pad i povreda lica u vašim prostorijama, pad snega ili ledenica sa vašeg krova na vozilo i sl. Visina odštetnog zahteva može varirati, ali treba znati da su minimalne naknade za lake telesne povrede oko 100.000 dinara a da gornja granica iznosa koji vam neko može potraživati nije zakonom ograničena. Zato je uputno zaštiti se od ovakvih, realno mogućih i čestih zahteva polisom osiguranja. Takođe, preporučljivo je da se kroz ovu polisu osiguravajuće pokriće proširi i na sopstvene radnike.

  Osim isplate naknade trećim licima, prednost ugovaranja osiguranja od opšte odgovornosti kod Triglav osiguranja je i stručna pomoć likvidatora i pravnika sa višegodišnjim iskustvom u oblasti građanskopravnih odštetnih zahteva, koji vas mogu zaštititi od neosnovanih i previsokih zahteva uz premiju osiguranja koja je daleko ispod iznosa koji biste u slučaju dobijanja tužbe platili pravnom zastupniku ili advokatu u procesu.

  Ovo osiguranje ne treba mešati sa Osiguranjem od profesionalne odgovornosti koje se posebno ugovara i koje pokriva štete koje se nanesu naručiocu usluge usled stručne greške nastale prilikom obavljanja registrovane delatnosti. O tome više u nekom od narednih tekstova.