Ball korporacija objavljuje odobravanje naučno zasnovanih ciljeva za smanjivanje emisije gasova koji imaju efekat staklene bašte

  0

  Ball korporacija je danas saopštila da je inicijativa “Science Based Targets” (Naučno zasnovani ciljevi) odobrila ciljeve kompanije da do 2030. godine, smanji apsolutnu emisiju ugljenika u svojim operacijama za 55%, odnosno za 16% u okviru “lanca vrednosti”. Početne vrednosti su usvojene 2017. godine.

  Ova prekretnica u poslovanju potvrđuje glavne napore Ball korporacije u okvirima industrije u kojoj posluje, kako bi se podržala ekonomija sa niskim učešćem ugljenika i ograničilo globalno zagrevanje na 1.5 stepena Celzijusa, a podržavajući ciljeve Pariskog sporazuma o globalnom zagrevanju. Ball korporacija je prva kompanija u industriji proizvodnje limenki sa odobrenim naučno zasnovanim ciljevima.

  “Privatni sektor ima vitalnu ulogu u ubrzavanju ekonomije sa niskim učešćem ugljenika i kao vodeći svetski dobavljač aluminijumske ambalaže za osvežavajuća pića, posvećeni smo svom obavljanju posla za naše korisnike širom planete”, rekla je Ketlin Pitri, izvršna direktorka komercijalnog poslovanja i održivosti. “Ovi odobreni, naučno zasnovani ciljevi prikazuju našu posvećenost pomoći našim korisnicima u cilju postizanja održivosti i isporučivanju ambalaže sa niskim sadržajem ugljenika, koja omogućava održivu ekonomiju.”

  U organizaciji neprofitne organizacije CDP, a podržan od strane Ujedinjenih nacija, Instituta za svetske resurse i Svetskog fonda za očuvanje prirode, Inicijativa Science Based sarađuje sa više od 800 globalnih kompanija koje su postavile jasno definisane ciljeve za smanjivanje emisije ugljenika, u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima o klimi.

  Odobreni, naučno zasnovani ciljevi sledeći su korak u klimatskoj strategiji Ball korporacije. Tokom prošle godine, Ball korporacija je potpisala sporazume o obnovljivim izvorima energije za rešavanje 100% energije koju koristi u Severnoj Americi i postala je prvi svetski proizvođač limenki koji je dobio najvažniji sertifikat za svoja 23 postrojenja i dokazala svoju poziciju na Dow Jones indeks berzi, sedmu godinu za redom. Ball korporacija će ove godine objaviti dodatne sporazume o obnovljivim izvorima u okviru Evropske unije i pokrenuti uporednu procenu životnog ciklusa proizvoda u SAD i Brazilu sa ciljem da pomogne industriji pića i njenom okretanju ka potpuno održivoj ekonomiji.

  Za više informacija o naporima Ball korporacije u pogledu održivosti posetite www.ball.com/sustainability.