B2B: Prodaja u korak sa digitalizacijom

  Piše Nenad Mirković, direktor sektora komercijalnih poslova, Galenika

  0
  Foto: Promo

  U tržišnim uslovima privređivanja prodaja zavisi od velikog broja faktora koji su podložni stalnim promenama. To zahteva od kompanija da prate promene i da se usmere na tržište i kupce.

  Nekada se u B2B prodaji interakcija sa kupcem odvijala putem telefonskog kontakta i ručnog zapisivanja porudžbine na papiru. Uvođenjem računara i dolaskom interneta, prešlo se na slanje porudžbina putem e-maila i u formi dokumenta ili tabele. Dosta resursa se trošilo u različitim analizama koje su proizilazile iz prodaje, a arhive su bile pretrpane štampanim fakturama i ostalim dokumentima.

  Jedna od najznačajnijih promena u pristupu prodaji je uslovljena pojavom digitalizacije. U savremeno doba, pored kontinuiranog rasta prodaje, očekuje se i razvoj digitalnih normi samog procesa koji prati prodaju. Stoga, sve više kompanija prelazi na digitalnu prodaju sa ciljem da se kupcu omogući poručivanje direktno putem aplikacija ili on-line portala. Na ovaj način posao se ubrzava, smanjuje se papirna dokumentacija, manja je mogućnost greške i svi podaci o narudžbinama se čuvaju u digitalnom obliku.

  U farmaceutskoj industriji prodaja se uglavnom vrši na dva nivoa, direktna prodaja ka distributerima i indirektna ka apotekama. Praćenje prodaje i drugih parametara kao što su stanje zaliha, izlaznost od distributera ka apotekama je od velike važnosti. Na osnovu ovih parametara procenjuju se dalje komercijalne i marketinške aktivnosti. Inspirisana digitalizacijom koja ubrzava svet, kompanija Galenika je razvila digitalnu platformu za B2B prodaju, putem kojeg kupac jednim klikom može da poruči proizvode, prodaja se odvija i prati u realnom vremenu, dok kupac ima mogućnost da se direktno informiše o novim proizvodima i akcijama.

  Digitalizacija je u velikoj meri dovela do uštede vremena i za kupce i prodavce. U Galenici smo iskoristili pozitivni momentum i nastavljamo da razvijamo rešenja koja će dodatno da poboljšaju i omoguće novo digitalno iskustvo za naše partnere.