Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu ukinulo je prvostepenu presudu u osuđujućem delu u odnosu na više okrivljenih u slučaju pranja novca, kojom je Darko Šarić osuđen na devet godina zatvora. Navodi da se radi o nepotpuno rešenom predmetu optužbe. Presuda je ukinuta i u delu kojim je odbijena optužba prema okrivljenima Dušanu Кovačeviću i Nebojši Spasiću i u tom delu predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, od 31. jula 2020. godine zbog izvršenja dva krivična dela pranje novca, jedno u produženom trajanju, a drugo podstrekavanjem, Darko Šarić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet godina.

Okrivljeni Darko Šarić, Nebojša Jestrović, Predrag Milosavljević, Radovan Štrbac, Zoran Ćopić, Marinko Vučetić i Stevica Кostić su oglašeni krivim što su prljav novac kriminalne grupe koju je 2008. godine oformio Darko Šarić sa više drugih lica, a koja se bavila vršenjem krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, uvodili u legalne novčane tokove i prikrivali njegovo nezakonito poreklo, tako što su tokom 2008. godine, 2009. i 2010. godine vršili konverziju i prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela, u nameri da se prikrije i lažno prikaže nezakonito poreklo imovine, investirajući prljav novac u kupovinu, uzimanje pod zakup i preuzimanje pojedinih preduzeća, poljoprivrednog zemljišta i drugih nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i finansiranjem poslovanja tako kupljenih i preuzetih preduzeća, a sve ovo u cilju prevođenja tog prljavog novca u legalne tokove i prikrivanje njegovog nezakonitog porekla i stvarnog vlasništva, navedeno je u obrazloženju presude.

Oni su na taj način u navedenom periodu u Novom Sadu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Pančevu vršili konverziju imovine – deviznog novca koji je kriminalna grupa pribavila vršenjem krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u iznosu od najmanje 20.000.000,oo evra, te vršili prenos tog novca, držali ga i koristili, znajući da potiče od krivičnog dela, tako što su po dogovoru i uz znanje Šarića, koji je istupao u ime kriminalne grupe, Štrbac, Кostić, Jestrović, Milosavljević, Ćopić i Vučetić jedan deo prljavog novca posredstvom of šor kompanija „Lafino Trade LLC“, Delaver, SAD, „Matenico LLC“, Delaver, SAD, „Durablli LLC“, Delaver, SAD, „Financial Angels“, Delaver, SAD, te preduzeća „Mat company“ iz Pljevalja, „Maestral tours“ iz Budve, THU „Palić“ a.d. Subotica, „Novi Tamiš“ d.o.o. Pančevo i „Municipijum S“ d.o.o. Beograd, plasirali u platni promet Republike Srbije, a zatim taj deo prljavog novca, kao i drugi deo tog novca u gotovini ulagali u zakup poljoprivrednog zemljišta, ostalu imovinu preduzeća „Mladi borac“ iz Sonte i u finansiranje poslovanja tog preduzeća, te u kupovinu, preuzimanje u procesu privatizacije i finansiranje poslovanja preduzeća „Jedinstvo“ a.d. iz Gajdobre, UTP „Putnik“ a.d. iz Novog Sada, „Vojvodina“ a.d. iz Novog Sada i „Mitrosrem“ a.d. iz Sremske Mitrovice, kao i u kupovinu dela imovine preduzeća „AMC Zvezda“ iz Pančeva i većeg broja raznih drugih nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, pri čemu su pojedini okrivljeni, po preuzimanju kontrole na pomenutim preduzećima, u tim preduzećima preuzeli njihovo rukovođenje u svojstvu odgovornih lica, a radi održavanja likvidnosti tih preduzeća i lakšeg daljeg plasmana prljavog novca preko tih preduzeća, sve po prethodnom dogovoru i uz znanje Šarića, navedneo je u presudi.

Okrivljeni Darko Šarić, Boban Stojiljković, Bojan Stankojković, Nebojša Jetrović, Aguš Erdinč, Goran Vučković i Goran Bogdanović su oglašeni krivim i što su prljav novac kriminalne grupe koju je 2008. godine oformio Šarić sa više drugih lica, a koja se bave izvršenjem krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, uvodili u novčane tokove i prikrivali njegovo nezakonito poreklo i to tako što su u martu 2009. godine, u Vranju i Beogradu, izvršili konverziju imovine, gotovog prljavog novca u iznosu od 280.000,00 evra u pravo vlasništva na akcijama preduzeća „Bratstvo“ Preševo, ulaganjem u njihovu kupovinu u procesu privatizacije, u nameri prevođenja novca stečenog krivičnim delom u legalne tokove i prikrivanja njegovog nezakonitog porekla, sve sa znanjem da ta imovina potiče od izvršenja krivičnog dela.

Okrivljeni Marko Dabović je oglašen krivim što je prljav novac kriminalne grupe koju je 2008. godine oformio Šarić sa više drugih lica, a koja se bavila izvršenjem krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, uvodio u legalne novčane tokove i prikrivao njegovo nezakonito poreklo i to tako što je tokom 2008. godine, u Beogradu, izvršio konverziju imovine – prljavog novca u iznosu od 2.194.900,oo evra u pravo vlasništva na udelima preduzeća „Danzo invest“ iz Beograda i izgradnju objekata u Beogradu.

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon održane sednice veća, donelo je 15. juna 2022. godine presudu kojom je potvrdilo prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na okrivljene Dubravku Štrbac i Nemanju Кrstanija.

Po nalaženju Apelacionog suda, u osuđujućem delu, osnovano se žalbom Tužioca za organizovani kriminal ukazuje da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka u odnosu na prvu radnju opisanu izrekom prvostepene presude, jer presudom nije potpuno rešen predmet optužbe. Naime, optužnicom je Šariću stavljeno je na teret krivično delo pranje novca u produženom trajanju, a Jestroviću, Кrloviću, Milosavljeviću, Radovanu Štrbcu, Ćopiću, Vučetiću, Dubravki Štrbac i Stevici Кostiću krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnog dela i krivično delo pranje novca u produženom trajanju. Međutim, prvostepeni sud je propustio da odluči o krivičnom delu udruživanje radi vršenja krivičnog dela koje je okrivljenima stavljeno na teret, pa se radi o nepotpuno rešenom predmetu optužbe, navodi Apelacioni sud.

Nadalje, prvostepena presuda je zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka i jer je izreka iste nerazumljiva, protivrečna sama sebi, a u obrazloženju nisu dati dovoljni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja, a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude. Naime, iz prvostepene presude je nejasno da li su okrivljeni Jestrović, Кrlović, Milosavljević, Radovan Štrbac, Ćopić, Vučetić, Dubravka Štrbac i Кostić pripadnici kriminalne grupe koja se bavila izvršenjem krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga ili koja se bavila vršenjem krivičnog dela pranje novca, da li su okrivljeni pripadnici iste grupe zajedno sa prethodno navedenim licima ili se radi o dve različite grupe, što se iz izreke ne može utvrditi, a o čemu su i u obrazloženju presude izostali jasni razlozi u pogledu odlučnih činjenica, navodi Apelacioni sud.

Takođe, imajući u vidu vreme izvršenja krivičnog dela, po nalaženju Apelacionog suda, osnovano se izjavljenim žalbama ukazuje da su razlozi prvostepenog suda potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni u delu obrazloženja gde sud zaključuje da postoji sumnja da novac koji je uložen u preduzeće „Štampa sistem“ potiče od prodaje opojne droge, te da se radi o prljavom novcu koji pripada grupi koja se u tom vremenskom periodu bavila vršenjem krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ovo najpre stoga, što iz pisanih dokaza u spisima predmeta proizlazi da su radnje vezane za kupovinu i ulaganje u ovo preduzeće preduzimane još tokom 2006. godine, dok iz izreke presude proizlazi da je grupu koja se bavila vršenjem ovog krivičnog dela okrivljeni Šarić oformio tokom 2008. godine, a da je konverzija i ulaganje novca usledilo tek 2008, 2009. i 2010. godine, dodaje se.

Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno oslobodio od optužbe okrivljene Dubravku Štrbac i Nemanju Кrstajića imajući u vidu da tokom postupka nije dokazano da su ovi okrivljeni izvršili krivična dela koja su im optužnicom Tužioca za organizovani kriminal stavljeni na teret u vreme, na mestu i na način bliže opisan u dispozitivu optužnog akta, te da je dao dovoljno jasne, uverljive i za Apelacioni sud u svemu prihvatljive razloge.

https://www.nstore.rs/product/nedeljnik-pretplata-print-eden/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.