AFA – all for all lansira projekat “ Igraj se sa tatom!”

0

AFA je postala partner na projektu “Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada” koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women Srbija u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost  i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade.

Na svetskom ali i lokalnom nivou, muškarci dominiraju u vođenju društava i većinski su zastupljeni na rukovodećim pozicijama u svim sektorima privrede u kompanijama. Sa druge strane, žene tradicionalno više učestvuju u obavljanju neplaćenih poslova poput brige o deci i kući. Zapravo, žene obavljaju tri puta više ovih poslova od muškaraca, čime stvaraju vrednost koja se procenjuje na 10 biliona dolara, što je 3 puta više od profita svih tehnoloških kompanija. Međutim, postoje brojna istraživanja koja pokazuju da su društva u kojima su oba roditelja podjednako uključena u stvaranje ekonomske i socijalne vrednosti zapravo najprogresivnija društva. Takođe, zemlje u kojima su žene lideri su najuspešnije odgovorile na pandemiju i energičnije su u rešavanju ekonomskih i društvenih izazova. Osim toga, podjednakim uključivanjem oba roditelja u odgajanje dece, stvaraju se uspešnije buduće generacije, dok se istovremeno ženama omogućava da imaju više slobodnog vremena za usavršavanje, profesionalno napredovanje i društveni angažman.

Upravo zbog svega navednog, AFA kao partner na projektu “Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada” koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women Srbija u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade ima za cilj da kroz projekat „Igraj se sa tatom” podigne svest među muškarcima o značaju njihovog većeg uključivanja u brigu o deci i porodici.  Cilj projekta je i stvaranje zajednice očeva u Srbiji koji će motivisati ostale očeve da se podjednako uključe u razvoj i odgajanje dece kao i u brigu o domaćinstvu. Očevi bi na ovaj način direktno doprineli da se žene više uključuju u razvoj društva i ekonomije i učestvuju u kreirenje digitalne budućnosti. U cilju podizanja svesti o važnosti ove teme, u naredna dva meseca AFA all for all će organizovati seriju online panela sa ciljem da doprinose da ova važna tema dobije pažnju društva i publicitet kakvu zaslužuje. Prva u nizu od osam on line panel diskusija je planirana za ponedeljak 20. jul, 2020. u 12h, a o online sesijama svake naredne nedelje se možete informisati na http://afa.co.rs

Panelisti 20.07.2020. su:

Miša Stojiljković

novinar, voditelj i autor emisije

“Tata, ti si lud”

Marijana Vasilescu

predsednica izvršnog odbora Sberbank

Miloš Đurković

direktor za Adriatic regiju, SaS

Stefan Lazarević

General Manager NCR Serbia and EMEA External Affairs Director

Jelisaveta Lazarević

Uvodničar / Head of corporate partnership at AFA

Valentina Čolić Mihajlović

Moderator / Head of research & development at AFA

Link za pristup je https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4duXSwulQumSRBQUUvFtBg