Život sa teškom astmom

  0
  Foto: Profimedia

  Procenjuje se da u Srbiji oko pola miliona ljudi živi sa astmom od čega pet do osam posto boluje od teškog oblika astme – nepredvidivoj bolesti koja, ukoliko se ne drži pod kontrolom, može biti izuzetno teška pa i smrtonosna po pacijenta. Ono što zabrinjava je da, slično svetskim statistikama, 40 posto pacijenata sa teškom astmom u Srbiji iz raznih razloga ne drži pod kontrolom svoju bolest i time je izloženo  ozbiljnim rizicima.

  Zabrinuti nad ovakvom situacijom pacijenti, članovi njihovih porodica i prijatelji, kao i lekari koji se svakodnevno bore sa ovom bolešču osnovali su u Novom Sadu Udruženje obolelih od teške astme sa ciljem da ovu sliku promene nabolje. Cilj udruženja je daedukacijom građana i uticajem na donosioce odluka omoguće da se i najteži oblici astme pravovremeno leče uz najefikasnije terapije i procedure. Time bi, smatraju u udruženju, bili spaseni mnogi životi a svakodnevica obolelih i njihovih porodica mnogo bliža normali.

  Udruženje obolelih od astme  predstavilo se u Novom Sadu na velikom skupu posvećenom lečenju astme pod nazivom „Forum za tešku astmu“ na kojem se su se sastali lekari, naučnici i pacijenti iz Srbije i čitavog regiona.

  – Brojni su izazovi obolelih od teških oblika astme sa kojima teško mogu da se izbore sami. Bolest ih često radno onesposobljava i izaziva pridružena oboljenja. Zbog naglih i nepredvidivih pogoršanja zdravstvenog stanja, oboleli su pod velikim psihološkim pritiskom i stalno izloženi smrtnoj opasnosti. Držanje astme pod kontrolom zdravim životnim navikama i redovnim uzimanjem najefikasnijih terapija treba da prioritet za svakog pacijenta – kaže predsednica Udruženja obolelih od teške astme Aleksandra Maleš.

  Predsednica udruženja dodaje da bolest često  bude otkrivena kasno, a i kada počne lečenje, ono je u velikom broju slučajeva bazirano na terapijama koje kod dugotrajne upotrebe imaju izražene negativne pojave. S obzirom da pacijenti gotovo uvek do kraja života moraju da budu pod terapijom, jasno je da su im potrebne terapijske opcije koje im omogućavaju bolji kvalitet života uz manje rizika. Zato se udruženje uz podršku lekara pokrenulo inicijativu za korišćenje savremenih bioloških terapija u lečenju najtežih oblika astme, koje još uvek pacijentima u Srbiji nisu na raspolaganju o trošku države. Otežavajuću okolnost predstavlja i činjenica da su participacije i za osnovne lekove koji se koriste u lečenju teške astme izuzetno visoke i neprilagođene platežnoj moći većine pacijenata.

  U udruženju navode da je ipak najbolje da do pojave astme nikada ne dođe ili da se zadrži u obliku koji je lako držati pod kontrolom pa veliki deo aktivnosti usmeren je na edukaciju stanovništva u vezi sa zdravim stilovima života i ranom otkrivanju bolesti ali i borbi za zdraviju životnu sredinu. S obzirom na ogroman uticaj bolesti na sve aspekte života pacijenta ističe se i potreba za pružanjem psihosocijalne podrške obolelima od teških oblika astme.