Zeleni koridori bi uskoro mogli da postanu realnost na graničnim prelazima između članica CEFTA sporazuma i EU

  0

  Predstavnici uprava carina Grčke, Severne Makedonije i Srbije su se danas sastali da bi razmotrili potencijal SEED-a, ključnog sistema za uvođenje zelenih koridora

  Preševo-Tabanovce, 17. mart 2022Konstantinos Murtidis, generalni direktor Uprave carina pri Nezavisnoj upravi javnih prihoda Grčke, Slavica Kutirov, direktorka Uprave carina Severne Makedonije, i Duško Marinković, v.d. zamenika direktora Uprave carina Srbije, sastali su se danas na graničnom prelazu Preševo-Tabanovci da bi zajednički razmotrili potencijal sistemske elektronske razmene podataka (SEED) koja funkcioniše na Zapadnom Balkanu. Inicijatori ove posete su Transportna zajednica i CEFTA Sekretarijat.

  Učešće Grčke je od izuzetnog značaja s obzirom da bi ovo bio veliki napredak u zajedničkim naporima i viziji transporta i trgovine između Grčke i CEFTA Strana. Zato se očekuje da ovaj sastanak dovede do veće saradnje u oblasti zelenih koridora i koristi i za EU i za CEFTA-u.

  Konstantinos Murtidis, generalni direktor Uprave carina Grčke, ističe konstruktivnu saradnju svih strana uključenih u inicijativu zelenih koridora. Konkretno, probno uvođenje na graničnom prelazu Evzoni-Bogorodica predstavlja važan i unapređen oblik saradnje između ove dve uprave carina (Grčke i Severne Makedonije). Razmena podataka između carinskih službi o kretanju robe pre dolaska na granicu je suštinski element ove inicijative, zajedno sa neophodnom infrastrukturom, kako bi se doprinelo bržem kretanju ključne robe u korist šireg regiona, CEFTA-e  i susednih zemalja članica EU.  

  SEED se primenjuje od 2010. godine i predstavlja unapređeno upravljanje prelazima na Zapadnom Balkanu. Poboljšani SEED+ dodatno unapređuje efikasnost i pojednostavljuje procedure. SEED je imao ključnu ulogu u sprovođenju Inicijative zelenih koridora/traka.

  Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić kaže da je SEED+ jedan od glavnih prioriteta CEFTA-e koji će pored razmene podataka između uprava carina takođe obuhvatiti sveagencije angažovane na carinjenju robe, kao i da će se vremenom proširiti na trgovinu uslugama.  Pored toga, imaće pozitivan uticaj na trgovinski tok, kao što predviđa Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište. Isto tako, sastanak sa Konstantinosom Murtidisom i predstavnicima Uprave carina iz Grčke predstavlja značajan korak u približavanju CEFTA Strane ka EU i širenju dobre prakse kao što su zeleni trake ne samo u okviru CEFTA-e, gdje je skoro dva miliona kamiona koristilo ovu inicijativu, već i na graničnim prelazima sa EU.

  Slavica Kutirov, direktorka Uprave carina Severne Makedonije, kaže da je brz protok robe prioritet Uprave carina Severne Makedonije kao najbolje sredstvo za podsticanje trgovine i poboljšanu saradnju među CEFTA Stranama. Severna Makedonija, Grčka i Srbija su susedne zemlje koje pokrivaju najveći deo koridora 10. Zeleni koridori su se pokazali kao veoma dobar alat za unapređenje kretanja robe između Srbije i Severne Makedonije i SEED je poslužio kao odlično sredstvo za deljenje informacija između uprava carina, kao i drugih agencija. Naša želja je da ove koridore proširimo na Grčku kako bismo unapredili odličnu saradnju.

  Prema rečima v.d. zamenika direktora Uprave carina Srbije Duška Marinkovića, koncept zelenih koridora primenom SEED sistema između CEFTA Strana predstavlja dobru inicijativu zato što doprinosi ubrzanju procedura i podsticanju kretanja robe. Uprava carina Srbije podržava mogućnost unapređenja ovog koncepta, kao i njegovo proširenje na zemlje članice EU, čime bi se još bolje povezale ekonomije u ovom delu Evrope.

  SEED i SEED+ u praksi doprinosi značajno kraćem vremenu čekanja na prelazima, pojednostavljenju procedura i manjim troškovima. Ovaj sastanak je zvaničnicima tri uprave carina omogućio da steknu uvid u funkcionalnost, održavanje i druga tehnička pitanja u vezi sa radom SEED sistema, kao i u njegov potencijal da posluži kao glavni element podrške u određivanju prioriteta određenih vrsta robe na graničnim prelazima između Grčke i njenihCEFTA partnera.

  „Stanovnici Zapadnog Balkana predugo čekaju na granicama, naročito onim sa EU. Nastavićemo da podržavamo regionalne partnere u naporima da koncept zelenih koridora prošire na Grčku i druge zemlje članice EU. Uspostavljanje funkcionalnog zelenog koridora na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo je skratilo vreme čekanja i ubrzalo izvoz, uvoz i tranzit robe. Severna Makedonija i Srbija su prvi regionalni partneri na Zapadnom Balkanu koji su uspostavili zajedničke granične kontrole i obezbedili zajedničko obavljanje graničnih i carinskih formalnosti. Ako se primeni na granicama sa zemljama članicama EU, ovaj koncept će biti jednako uspešan“, izjavio je Matej Zakonjsek, direktor Sekretarijata Transportne zajednice.