Zdravlje i odgovornost: usluge Milenijum osiguranja dostupne online i putem telefona

  0

  Usled aktuelne situacije sa korona virusom u našoj zemlji i proglašenja vanrednog stanja, kompanija „Milenijum osiguranje“ a.d.o., preduzela je mere zaštite svojih klijenata i zaposlenih u skladu sa preporukama državnih i zdravstvenih institucija, u cilju prevencije i sprečavanja daljeg širenja virusa „Covid -19“. Tokom rada pod izmenjenim okolnostima, korisnicima osiguranja usluge su dostupne putem online i telefonskih servisa i mogu ostvariti bez odlaska u ekspozituru.

  Počev od 23. marta, ekspoziture i prodajne kacelarije Milenijum osiguranja će raditi radnim danima u skraćenom režimu, od 9 do 14 časova. Radno vreme svih ekspozitura i prodajnih mesta dostupne su ovde.

  Rokovi za prijavu štete produžavaju do normalizacije situacije u celoj zemlji.

  Od brojnih usluga dostupnih bez odlaska u ekspozituru, izdvajamo sledeće mogućnosti:

  – Kupovina polisa osiguranja 24/7 putem webshop-a
  Online kupovina polisa za svega nekoliko minuta i bez rizika od izlaganja virusu, omogućena je za putno, osiguranje Pomoć na putu, osiguranje domaćinstva i Siguran kvadrat (osiguranje stana, stvari u stanu i članova domaćinstva).

  Ugovaranje polise izvršava se na Milenijum webshop-u: https://webshop.milenijum-osiguranje.rs/

  – Zahtevi za ponudu i obnovu osiguranja
  Svi zahtevi za ponudu i obnovu osiguranja mogu biti podneti i realizovani na jedan od tri načina:
  1. Ispunjavanjem kontakt forme na našem sajtu http://mios.rs/kontakt/
  2. Pozivanjem Call centra na broj telefona 011/7152-300 (sa svih mreža)
  3. Slanjem upita na mejl adresu office@milenijum-osiguranje.rs.

  Nakon poslatog zahteva, klijenti će biti kontaktirani od strane Savetnika prodaje Milenijum osiguranja, koji su mobilni i dostupni svima, poštujući principe maksimalne zaštite sopstvenog i tuđeg zdravlja.

  – Prijava štete bez odlaska u ekspozituru
  Svi korisnici osiguranja od autoodgovornosti i autokaska imaju na raspolaganju naš 24/7 online servis dostupan na linku https://stete.milenijum-osiguranje.rs/pls/apex_insur5/f?p=123:300.
  Sve ostale vrste odštetnih zahteva mogu se prijaviti takođe non-stop, u dva koraka:
  1. Preuzimanjem i popunjavanjem obrazaca sa linka http://www.mios.rs/strana/prijava-stete.html
  2. Slanjem popunjenog zahteva na mejl adresu prijava@milenijum-osiguranje.rs

  Popunjene zahteve za prijavu štete korisnici mogu slati i na adresu ekspoziture Milenijum osiguranja putem redovne pošte.

  Klijentima je na raspolaganju i telefonska prijava štete, putem telefona: 011/7152-300.

  Call centar i mejl adresa
  Za sva pitanja i informacije korisnicima naših polisa i svima koji žele da zaključe polisu, Call centar Milenijum osiguranja je dostupan svakog radnog dana od 8 do 16h na broj telefona:
  011/7152-300
  (sa svih mreža). Sva pitanja i zahtevi mogu se uputiti i putem mejla office@milenijum-osiguranje.rs.

  – Savetnici prodaje
  Tokom vanrednog stanja, kao i do sada, Savetnici prodaje Milenijum osiguranja stoje na raspolaganju svojim klijentima za sva dodatna pitanja.

  Coris kontakt Centar
  Kontakt centar namenjen korisnicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja dostupan je 24/7 putem brojeva telefona na kartici osiguranja svakog osiguranika.

  Coris centar za pomoć na putu
  Kontakt centar namenjen korisnicima Pomoći na putu dostupan je 24/7 putem telefona 011/36-36-906

  I u narednom periodu, Milenijum osiguranje nastaviće da preduzima sve neopodne mere za sprečavanje izlaganja virusu svojih klijenata i zaposlenih. Pozivamo i Vas da postupite odgovorno, ostanete kod kuće i date svoj doprinos u zajedničkoj borbi protiv širenja koronavirusa i suzbijanju njegovih posledica.