„Zbrinjavanje do poslednjeg daha“ – objavljen besplatan priručnik sa savetima za porodice teško obolelih

0

Brojni korisni saveti i informacije u vezi sa različitim aspektima zbrinjavanja teško obolelih pacijenata u kućnim uslovima po prvi put su dostupni na jednom mestu i predstavljaju značajnu podršku negovateljima.

U izdanju BELhospice centra, prve specijalizovane dobrotvorne organizacije u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje, objavljen je priručnik „Zbrinjavanje do poslednjeg daha – saveti za porodicu obolelog od neizlečive bolesti“. Ovaj vodič za porodicu teško obolelog je na razumljiv i pristupačan način sastavila Hildegard Tojšl, osnivačica Krovne organizacije Hospisa Austrije, a uz podršku ERSTE Fondacije, sada je dostupan i na srpskom jeziku i prilagođen potrebama korisnika u našoj zemlji.

Priručnik „Zbrinjavanje do poslednjeg daha“ je objavljen sa ciljem da negovateljima u ovom procesu pomogne i pruži praktične savete i tačne informacije koji će im olakšati svakodnevnu brigu o svojim bližnjima. Tako se u njemu mogu naći brojni saveti u vezi sa različitim aspektima palijativnog zbrinjavanja u kućnim uslovima, kao što su održavanje higijene pacijenta, ishrana, prilagođavanje stambenog prostora, adekvatno postupanje u slučaju različitih medicinskih stanja, kao i saveti u vezi sa komunikacijom sa osobom u terminalnoj fazi bolesti, preporuke kako da negovatelji brinu o sebi u ovom izazovnom periodu.

Priručnik je namenjen članovima porodica obolelih, koji su najčešće i njihovi negovatelji, kako bi im se pružile adekvatne informacije pomoću kojih se briga o teško oboleloj osobi može učiniti lakšom, a samim tim olakšati i patnja koja je nesumnjivo prisutna. To je svojevrstan vodič sa korisnim informacijama i savetima koji se pre svega zasnivaju na medicinskom znanju, kako bi se oboleloj osobi u velikoj meri pomoglo i olakšao period bolesti i poslednji dani života,“ naglasio je dr Tomi Kovačević, specijalista palijativne medicine i jedan od priređivača priručnika.

On je dodao da je biti negovatelj izuzetno fizički i emocionalno iscrpljujuće, a ako se tome doda neadekvatna i nestručna informisanost, posledice mogu biti dalekosežne. Zato korisni saveti, pisani jasnim i svima razumljivim jezikom uz poštovanje svih životnih vrednosti predstavljaju veliku pomoć i podršku svima koji se nađu u ovakvoj situaciji, smatra dr Kovačević.

U zemljama u kojima su palijativna medicina i palijativno zbrinjavanje zastupljene u širem obimu ovakve brošure nisu retkost. Zato mi je velika čast i zadovoljstvo što sam imao priliku da učestvujem u kreiranju ove prve obimnije brošure na srpskom jeziku na temu palijativnog zbrinjavanja i time pomognem da se unapredi zbrinjavanje obolelih od neizlečivih bolesti u Srbiji,“ napomenuo je on.

Vera Madžgalj, direktorka BELhospice centra, istakla je da je za članove porodice koji su primarni negovatelji palijativno zbrinjavanje bližnjeg veliki izazov jer su u ulozi sa kojom nisu nikada imali iskustvo i često su u strahu da ne pogreše. „Negovanje je zahtevno, budući da negovatelj preuzima na sebe obavezu ishrane, održavanje higijene, zakazivanja pregleda, pratnju na preglede ili intervenciju, ali takođe i odgovornost u tačnosti primenjivanja pripisane terapije. Pandemija korona virusa njihov položaj je dodatno otežala, jer imaju izraženije poteškoće u zbrinjavanju svojih najbližih u kućnim uslovima zbog opterećenosti zdravstvenog sistema. Često hitna služba ili služba kućnog lečenja nisu u mogućnosti da dođu na teren, iako postoji potreba za tim,“ naglasila je gospođa Madžgalj.

Ona je istakla i da je priručnik već podeljen negovateljima koji su u kontaktu sa organizacijom BELhospice, kao i velikom broju socijalnih institucija kako bi se pružila podrška negovateljima širom Srbije.

Od osoba koje su do sada koristile brošuru dobili smo reči pohvale uz napomenu da im je bila od velike pomoći. Osećaj da su njihova stanja prepoznata i saveti koje su dobili, doprineli su da se osnaže što je uticalo na očuvanje kvaliteta života kako pacijenta, tako i člana porodice koji je primarni negovatelj.“

Palijativno zbrinjavanje namenjeno je pacijentima suočenim s bolestima koje ograničavaju život, uključujući maligna oboljenja, srčane bolesti, neurološka oboljenja, demenciju, AIDS, kao i deci sa invaliditetom i starijim osobama. Ono olakšava bol i druge teške simptome i pokriva sve aspekte nege, uključujući fizičke, psihološke, socijalne, emocionalne i duhovne, uz poštovanje ličnih, kulturoloških, religijskih i svih drugih životnih vrednosti i uverenja pacijenata. Često se dešava da u uslovima kućnog zbrinjavanja ulogu negovatelja ovakvih pacijenata preuzmu članovi njihovih porodica, koji u većini slučajeva nisu stručni za takvu vrstu nege.

Erste Grupa kroz višegodišnju saradnju sa Krovnom organizacijom Hospisa Austrije podržava napore da se građanima omogući dostojanstven život do samog kraja. Erste Banka u Srbiji podržava promociju priručnika, kako bi informacija o njemu došla do što većeg broja ljudi kojima može biti od velike koristi.

Priručnik „Zbrinjavanje do poslednjeg daha“ dostupan je na sajtu BELhospice organizacije, odakle se može preuzeti u elektronskom formatu.