Završna konferencija FINAC ERASMUS+

  0

  Juče je na Fakultetu organizacionih nauka uspešno održana završna konferencija kojom je zatvoren FINAC ERASMUS+ projekat – Financial Management, Accounting & Controlling curricula development for capacity building of public administration.

  Skupu su se obratili dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS); g. Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu; prof dr. Sanja Marinković, prodekan za međunarodnu saradnju FON-a i prof. dr Slađana Benković, koordinator projekta.

  Projekat je regionalnog tipa, a zemlja partner za implementaciju projekta je Albanija. Projekat je osim 6 partnerskih univerziteta iz zemalja regiona, uključio i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, Centar za obrazovne politike i istraživačke ustanove, kao i partnerske ustanove iz zemalja EU.

  U celini, projekat je bio fokusiran na jačanje kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi angažovanih na poslovima finansijskog menadžmenta, kontrole i menadžerskog računovodstva. Ovim bi se ispunio deo zahteva 32. poglavlja procesa pristupanja zemalja regiona EU.

  „Aktivno smo radili na jačanju kapaciteta javne uprave u dostizanju višeg nivoa konkurentnosti, progresivnosti i snaženju kvaliteta javnih usluga“ – istakla je koordinator projekta profesorka Slađana Benković i dodala da je u protekloj godini skoro 200 studenata i 160 javnih službenika u Srbiji i Albaniji unapredilo svoja finansijska znanja i veštine kroz posebno dizajnirane master programe i visokospecijalizovane kurseve.