Zašto državna preduzeća daleko zaostaju za privatnim posle 19 godina tranzicije u Srbiji? – Čitajte u Nedeljniku

0
Profimedia

Najnovija studija MMF-a ukazuje da preduzeća u državnom vlasništvu imaju znatno slabije ekonomske rezultate od kompanija u privatnom sektoru u gotovo svim bivšim socijalističkim državama, odnosno zemljama Centralne i Istočne Evrope, i posebno izraženo u Srbiji. Ove firme imaju previše zaposlenih, plaćaju više i stvaraju manje prihoda po zaposlenom nego privatni sektor (npr. u Srbiji za skoro 30%). Takođe, ove kompanije su manje produktivne i profitabilne od privatnih (u Srbiji su državna preduzeća šest puta manje profitabilna u odnosu na privatna). Zaključak je da bi bila ostvarena velika društvena i ekonomska korist ako bi se produktivnost državnih preduzeća mogla podići na nivo privatnog sektora (a isto važi i državne banke, te je stoga najava privatizacije Komercijalne banke dobrodošla).

Istina, u nekim izolovanim sektorima nekih zemalja, državna preduzeća se uspešno takmiče sa privatnim, ali prezentovani dokazi iz najnovijeg istraživanja eksperata MMF-a ukazuju na sistemsku neefikasnost državnog sektora. Generalno, performanse državnih preduzeća su ispod nivoa privatnih kompanija u pogledu prihoda i troškova (te profitabilnosti), sa negativnim posledicama na produktivnost i rast.

Zaista, što su dominantnija državna preduzeća u određenom sektoru, veća je ukupna neefikasnost tog istog sektora. Državne banke su takođe lošije u odnosu na privatne u većini zemalja, sa većim rizicima bankrotstva. Istraživanje takođe ukazuje na rizike koje može da stvori (neformalna, često protivzakonita) mreža koju neretko formiraju strukture vlasti sa državnim preduzećima i bankama, koja na kraju često vodi do snažnog rasta nenaplativih zajmova, odnosno promašenih investicija (što na kraju plate građani). Slučaj slovenačke NLB banke je upozoravajuća priča o vlasništvu države i nedostatku strateškog nadzora koji dovodi do značajnog udarca na finansijsku (te fiskalnu) stabilnost. Slično, studija slučaja u kojoj se ispituju iskustva Belorusije i Srbije ukazuje na značajne fiskalne troškove državnih preduzeća, kao i na njihove veze sa, takođe, državnim bankama.

Celu ekonomsku analizu Gorana Nikolića čitajte u novom Nedeljniku, koji je na svim kioscima. Digitalno izdanje dostupno je na Novinarnici

Profimedia