Zaštitnik građana: Veliki broj starih osoba suočava se sa siromaštvom i diskriminacijom

1
Foto: Profimedia/Ilustracija

(Beta) – Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je danas da demografsko starenje, stereotipi i predrasude prema starijima, slabijima i nezaštićenima, iziskuju pojačanu pažnju i aktivnosti na unapredjenju položaja starijih osoba i poštovanje njihovih prava u društvu.

Pašalić je u pisanoj izjavi povodom medjunarodnog dana starih osoba 1. oktobra, ukazao da se veliki broj starijih i dalje suočava sa siromaštvom i diskriminacijom, a da poseban problem predstavlja nedostatak posebnih usluga i servisa podrške, naročito usluge pomoći u kući, otežano ostvarivanje prava na pomoć i negu, i prava na materijalnu podršku usled teške materijalne i životne situacije.

“Ti problemi su naročito izraženi u ruralnim krajevima u kojima su u posebno teškom položaju starije žene koje žive u samačkim domaćinstvima ili su najčešće zavisne od drugih članova porodice. Istovremeno, nasilje i zanemarivanje starijih osoba, uključujući raspolaganje imovinom bez njihovog pristanka, još uvek se nalazi ‘ispod radara’ organa vlasti zato što starije osobe to ne prijavljuju ili se ekonomsko ili psihičko iskorišćavanje i zlostavljanje od svojih najbližih – ne prepoznaje kao vid nasilja”, rekao je Pašalić.

Pašalić je rekao da je neophodno “uspostaviti efikasniji sistem socijalne zaštite” i da će u saradnji sa udruženjem “Snaga prijateljstva – Amity” preduzeti aktivnosti u cilju predstavljanja nadležnosti i mogućnosti obraćanja zaštitniku gradjana u seoskim sredinama.

1 KOMENTAR

  1. То како се ово друштво односи према старијим особама, уопштено се може оџенити, а да се много не погреши, као цивилизацијска срамота.

Comments are closed.