Zajednički studijski program Ekonomskog i Pravnog fakulteta o oporezivanju

    0

    Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Branislav Boričić i dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković potpisali su sporazum kojim se pokreće zajednički master studijski program ova dva fakulteta Beogradskog Univerziteta na engleskom jeziku, pod nazivom „International Master In Taxation“.

    Dva beogradska fakluteta udružila su snage da budućim masterima pruže šire i sveobuhvatnije znanje iz oblasti oporezivanja uz najsavremenije primere iz prakse.

     „Oblašću oprezivanja se samostalno bave oba fakulteta, ali će sada zajedno, u sinergiji ponuditi jedan zajednički program u kom će biti obuhvaćeni i pravni i ekonomski aspekti problematike poreza i poreske politike. Ovaj master pogram nije posvećen samo studentima ekonomije i prava već širem krugu studenta koji se interesuju za društvene nauke i za ovu konkretnu temu. Ono što je specifično je da je master na engleskom jeziku, i sadržaće dve verzije – jednogodišnji i dvogodišnji program. Tako će, na primer,  studenti sa završenim trogodišnjim akademskim studijama koji su studirali u inostranstvu moći da  nastave školovanje kroz ovaj program, steknu titulu mastera sa vrlom specifičnim, cenjenim i savremenim znanjem“, istako je profesor Boričić prilikom potpisivanje sporazuma.

    „Značaj saradnje dva fakulteta se ogleda pre svega u tome što se pokazuje funkcionalna integrisanost Univerziteta u Beogradu. Ovo je model kako fakulteti mogu i treba da sarađuju“, dodao je dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković.