Zajednička izjava o slobodi medija: Šta je Dačić potpisao u Londonu

0
Foto: Tanjug

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je on, u ime Srbije, potpisao pristup globalnoj Koaliciji za slobodu medija i da će se time stvoriti globalni okvir za odbranu novinara i protiv nekažnjivosti napada na novinare i da se sada stvara institucionalni okvir za one koji imaju primedbe, preneo je N1.

Zemlje učesnice Globalne konferencije za medijske slobode u Londonu usvojile su zajedničku izjavu u kojoj se obavezuju da će zajedno raditi na zaštiti medijskih sloboda i podržati razvoj raznovrsnih i nezavisnih medija koji rade u javnom interesu.

Izjavu je potpisao i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić koji je učestvovao na konferenciji.

U tekstu zajedničke izjave, objavljenom na sajtu konferencije, upozorava se da se novinari i medijske organizacije sve više suočavaju sa restriktivnim zakonima, kažnjivim pravnim merama i fizičkim nasiljem i da suviše često plaćaju svoju posvećenost slobodom ili životima.

“Bitno da je Srbija među 20 zemalja koja je potpisala sve ovo, da otklonimo sumnje, jer su se oni spremili za napade, kao da Srbija to neće potpisati”, rekao je Dačić.

Šta piše u izjavi o slobodi medija

U tekstu zajedničke izjave upozorava se da se novinari i medijske organizacije sve više suočavaju sa restriktivnim zakonima, kažnjivim pravnim merama i fizičkim nasiljem i da suviše često plaćaju svoju posvećenost slobodom ili životima.

“Kao vlade, naša je odgovornost da osiguramo da narod u našim zemljama može da uživa u svim svojim ljudskim pravima i dobrobitima koje oni donose društvu”, navodi se u izjavi.

Ukazuje se da globalne digitalne platforme donose pored obećanja slobodnog diskursa i pretnju bespravnog nadzora i manipulacija.

“Naše vlade treba da rade na tome da osiguraju da oni koji krše ljudska prava koja podupiru slobodu medija, bilo da se radi o vladama ili privatnim telima, za to odgovaraju”, navodi se u tekstu i dodaje da je potrebno pružiti solidarnost vladama koje preduzimaju korake da ojačaju zaštitu tih prava.

Potrebno je, kako se navodi, odgovarati na nove pretnje za medijske slobode kako se one pojavljuju, treba usvajati nove oblike saradnje.

Mora se tražiti odgovornost, zajednički rad i rad sa vladama koje nisu potpisale ovaj tekst, kao i da se osigura da vlasti ispunjavaju svoje međunarodne obaveze o poštovanju ljudskih prava.

Ukazuje se da pored vlada treba saradjivati sa novinarima, medijskim organizacijama, grupama civilnog društva i drugim da bi to postalo zajednički napor šireg društva.

Države su se obavezale da će kroz Koaliciju za medijske slobode zajedno delovati u slučajevima kada su novinari i medijske organizacije u opasnosti, kao i da će zajedno nastojati da intervenišu na najvišem nivou prema zemljama i vladama u kojima je sloboda medija ugrožena, i da će pokazati solidarnost sa zemljama koje rade na izgradnji medijskih sloboda.

“Naše zemlje su posvećene tome da rade zajedno da zaštite medijske slobode, mi smo posvećeni tome da ćemo se izjašnjavati i zajedno delovati kroz Koaliciju za medijske slobode,” navodi se u tekstu.

Koalicija će ukazivati na značaj medijskih sloboda za bezbednost, prosperitet i dobrobit svih društava, udruživati snage radi podele informacija, kao i preduzimati mere kada su ugroženi novinari i medijske organizacije.

Koalicija će ukazivati na kršenja medijskih sloboda, skretati pažnju globalne javnosti i raditi na tome da se polažu računi.

Takođe će se razmatrati raspoložive mere za suzbijanje kršenja ljudskih prava, uključujući prava vezanih za medijske slobode.

U zajedničkoj izjavi se ukazuje da će potpisnici iskoristiti svoje diplomatske mreže kroz novu Kontakt grupu za slobodu medija, koja će da radi sa onima koji su ugroženi, sa organizacijama civilnog društva i lokalnim vladama u traganju za rešenjima.

Potpisnici su se obavezali da će jačati međunarodne inicijative koje bi se zalagale za medijske slobode. Takođe su se dogovorili da će se sastajati jednom godišnje.