Vojvođanska banka: Integracija nam je donela uspeh u poslovanju

0

Tradicija duga više od 150 godina i poslovna mreža koju čine skoro 2.000 zaposlenih, 138 filijala i 227 bankomata širom Srbije omogućili su Vojvođanskoj banci titulu jedne od najznačajnijih finansijskih institucija u našoj zemlji. Sigurnost koja se ogleda kroz visoku kapitalizovanost i likvidnost omogućavaju joj da izađe u susret svim zahtevima i potrebama klijenata, kako u domenu stanovništva, tako i u oblasti privrede.

U decembru 2017. godine, Vojvođanska banka postala je članica OTP Grupe, dominantnog regionalnog igrača u Centralnoj i Istočnoj Evropi. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanska banka a.d. Novi Sad formalno su se spojile u maju 2019. godine. Jedna od najkompleksnijih akvizicija uspešno je izvršena zahvaljujući iskustvu menadžmenta i predanom angažovanju svih zaposlenih. Nova integrisana Vojvođanska banka je sedma po veličini na tržištu Srbije, sa više od pet procenata tržišnog udela, preko 700.000 klijenata i četvrta po veličini mreže filijala u zemlji, koja svoje poslovanje obavlja kroz pet regionalnih biznis centara. Započeti put integracija nastavio se prošle jeseni kada je OTP Grupa uspešno završila proces akvizicije i stekla stopostotno vlasništvo nad bankom Societe Generale Srbija, ali i nad kompanijama Societe Generale Osiguranje i Sogelease. Oni su nastavili da posluju pod nazivima OTP banka Srbija a.d. Beograd, OTP Osiguranje ADO Beograd i OTP Leasing Srbija doo. Novi proces integracije pokrenut je između nove OTP banke Srbija i Vojvođanske banke i trebalo bi da traje do 2021. godine, sa ciljem stvaranja vodeće bankarske institucije na srpskom tržištu po veličini aktive, broju filijala i veličini kreditnog i depozitnog portfolija. Nova integracija simbolično je nazvana po najsjajnijoj zvezdi na nebu „Sirius“, što ujedno predstavlja i binaran zvezdani sistem koji čine dve zvezde. Tokom ovog izazovnog procesa, najvažniji cilj za obe banke biće efikasno i sigurno pružanje usluga, ali i podrška zaposlenima prilikom prilagođavanja novom načinu poslovanja. Navedene akvizicije ne predstavljaju samo integraciju sistema i procedura banaka, već i timski rad i uspostavljanje odnosa poverenja i saradnje među zaposlenima.

U 2019. godini, uprkos zahtevnim procesima akvizicije, ostvaren je vanredno dobar rezultat, najbolji za poslednjih 10 godina, uz najveću zabeleženu profitabilnost iz redovnog poslovanja. Tržišno učešće Vojvođanske banke za gotovinske kredite iznosi 9,81 odsto, a za kredite prema privredi 5,45 odsto. Dobit posle oporezivanja u 2019. godini ostvarena je u iznosu od 5,9 milijardi dinara. Banka je u prethodnoj godini nastavila sa svojom misijom društveno odgovornog poslovanja i postala jedan od lidera i u ovom domenu. U 2020. godini zajedno sa dugogodišnjim partnerom Olimpijskim komitetom Srbije, želi da afirmiše olimpijske vrednosti i sportski duh. Zvanična banka Olimpijskog tima Srbije već dve decenije unazad doprinosi unapređivanju uslova za naše najbolje sportiste i pomaže im da ostvare svoj pun potencijal. Ova godina je naročito značajna za banku, jer se u narednom periodu planira veliki broj aktivnosti pod sloganom „Zajedno do Tokija“.

Kontinuirana saradnja sa Galerijom Matice srpske doprinosi očuvanju nacionalne kulturne baštine i neprocenjivih umetničkih dela. Brojnim aktivnostima i projektima, pokazuje i svoju posvećenost osetljivim društvenim grupama, posebno vodeći računa o uslovima za rast i razvoj dece u Srbiji. U narednom periodu, Vojvođanska banka će nastojati da uspešno okonča aktuelnu integraciju sa OTP bankom Srbija i na taj način uspostavi jednu od najvećih i najprofitabilnijih banaka u Srbiji. Kao jedan od najpoznatijih domaćih brendova koji objedinjuje tradiciju i inovativnost, nastaviće da svojim klijentima pruža kvalitetne proizvode i usluge krojene prema njihovim potrebama.