Video-nadzor, za građane ili protiv njih?

  Piše Nemanja Providžalo, advokat, SOG/Samardžić, Oreški & Grbović

  0

  U poslednjih godinu dana svedoci smo postavljanja sve većeg broja kamera na ulicama Beograda, koje budno prate svaki naš pokret. Nameće se pitanje: ko postavlja ove kamere i sa kojim ciljem? Do sada se pokazalo da većina stanovnika naše prestonice nema saznanja o redovnom postavljanju kamera, a još manje o tome koji se podaci prikupljaju i za koju svrhu ovakvim nadzorom.

  Iako ova tehnologija doprinosi sprečavanju vršenja kriminaliteta i lakšem otkrivanju počinilaca krivičnih dela, postavlja se pitanje rizika koji ona donosi za slobodu i prava građana nad kojima se vrši nadzor. Naime, ko može da kaže u koje se sve svrhe koristi ovako postavljeni video-nadzor? Praćenje počinilaca saobraćajnih nezgoda? Sprečavanje prometa opojnih droga? Možda praćenje lica u bezbednosno interesantne svrhe (ili neke druge)?

  Kada se uzme u obzir praktično nepostojanje transparentnosti u vršenju ovakvog nadzora, jasno je da se šanse za zloupotrebu ličnih podataka svakog građanina znatno povećavaju. Koji se lični podaci građana obrađuju je naročito bitna informacija, jer vršenje klasičnog video-nadzora podrazumeva jedan niži stepen rizika po prava građana. Međutim, ukoliko se ovakvim nadzorom vrši i prikupljanje biometrijskih podataka, rizik višestruko raste, a samim time i obaveze lica koja prikupljaju takve podatke.

  Dodatna opravdanost bojazni u pogledu uvedenog sistema video-nadzora dolazi i od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Kao nadležni organ, Poverenik je krajem prošle godine utvrdio da Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti korišćenjem sistema video-nadzora MUP-a RS nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  Zato je jedini način da se ovakav nadzor stavi u službu građana – njihovo redovno obaveštavanje. Ko prikuplja i koje podatke? Gde? U koju svrhu? I ono što je najbitnije, na koji način se tako prikupljeni naši podaci štite od zloupotreba. Tek stvaranjem poverenja građana u nadzor koji im je nametnut, može se postići svrha zaštite njihovih života i interesa.