Veća dostupnost literaturi za slepe

0

Aktivo učešće građana i organizacija civilnog društva značajno je za prepoznavanje i rešavanje problema u zajednici. Javno zagovaranje omogućava im da utiču na donosioce odluka i podstaknu željene promene. Imajući u vidu inicijative građana najčešće nisu dovoljno vidljive Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju dodeljuje nagradu Pokretači promena. Ova nagrada namenjena je isticanju najinspirativnijih i najuspešnijih kampanja javnog zagovaranja i podsticanju drugih da rade na pozitivnim promenama u svojoj zajednici.

Među ovogodišnjim dobitnicima, u kategoriji Saradnjom do promene, u okviru koje je nagrađen najbolji primer uspešne saradnje između javnih vlasti i organizacija civilnog društva našao se i Savez slepih Srbije. Jedino reprezentativno udruženje slepih i slabovidih kod nas u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, nadležnim ministarstvima, međunarodnim organizacijama slepih i regionalnim bibliotekama za slepe pokrenulo je inicijativu i kontinuirano se zalagalo za ratifikaciju Marakeškog ugovora, koji ima za cilj veću pristupačnost formata pisanih materijala za slepe, slabovide i druge osobe sa invaliditetom.

Usvajanjem Zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora u januaru ove godine, osobe sa invaliditetom, koje su do nedavno bile uskraćene na svom putu obrazovanja i informisanja, profesionalnog i ličnog usavršavanja, dobijaju mogućnost da bez poteškoća dođu do neophodne literature. Naime, do sada su ova lica imala problema sa pristupom literaturi iz stranih, a negde i iz domaćih izvora zato što su autori insistirali na autorskim pravima. Tako se knjige nisu mogle uzimati direktno iz inostranstva, nego su ih biblioteke morale ponovo snimati, što je značajno usporavalo nabavku i pristup. Marakeški ugovor doneo je značajne promene omogućivši ovlašćenim ustanovama kao što su organizacije slepih i biblioteke, da lakše prevode dela u dostupne formate i razmenjuju ih sa inostranim organizacijama istog tipa. 

Srbija je jedna od 75 država potpisnica Marakeškog sporazuma, prva u regionu. Njegovo sprovođenje dočekano je kao lepa uvertira pred obeležavanje 75 godina postojanja rada Saveza i pola veka rada najveće biblioteke za slepe na Balkanu Dr Milan Budimir, koji će sledeće godine biti obeleženi prigodnim svečanostima.

Savez slepih Srbije osnovan je 14. jula 1946. godine. Nastao je kao rezultat težnje slepih da rade organizovano na ostvarivanju svojih specifičnih potreba. Ono je najveće udruženje slepih, kako po broju članova, tako i po aktivnostima koje vrši u cilju zadovoljavanja interesa ove kategorije osoba sa invaliditetom.