Uvođenje jedinstvenog informacionionog sistema integriše privatni i državni zdravstveni sistem

    0

    Uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema, koje je planirano za početak sledeće godine, omogućiće se i privatnom i državnom sektoru identične informacije i uvid u zdravstveno stanje pacijenata. Pomenuto je veoma značajno jer na ovaj način neće dolaziti do dupliranja terapije, a samim tim ni stvaranja nepotrebnih kućnih zaliha lekova, kao ni izazivanja veštačke nestašice istih. Još jedan od benefita odnosi se na finansijski deo, a ogleda se u tome da pacijenti neće morati da kupuju lek koji im je propisan od strane privatnog lekara pod drugim nazivom, već će biti u mogućnosti da im isti lek prepiše izabrani lekar o državnom trošku.

    Direktorka RFZO-a Sanja Radojević Škodrić, navela je da će uvođenje ovog sistema uz novu mRFZO aplikaciju omogućiti svim pacijentima da brzo i jednostavno dođu do svih podataka i informišu se o mogućnostima za oslobađanje od plaćanja participacije, overe tehničko-medicinskih pomagala, dokumentaciji neophodnoj za bolovanje, ali i mnogim drugim i to bez odlaska na šalter.

    Dodatno, gostujući u emisiji Jutro na tv Prva, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje istakla je da je u ustanovi GAK Narodni front počeo da se sprovodi pilot projekat za post natalni skrining za spinalnu mišićnu atrofiju i to za svu novorođenu decu u ovoj bolnici, bez obzira da li postoji sumnja na bolest ili ne. Prethodno je skrining o trošku RFZO-a rađen samo kod dece kod koje je postojala sumnja na ovu bolest, dok će nakon isteka trajanja pomenutog pilot projekta, skrining biti uveden o trošku države i to za sva porodilišta na teritoriji cele Srbije. Pored toga, gospođa Radojević Škodrić je dodala da od prošle godine postoji obavezan skrining za određene retke bolesti za svu novorođenu decu i to za cističnu fibrozu, fenilketonuriju i hipotiroidizam, te da će od sledeće godine na listi biti pridružen i skrining za spinalnu mišićnu distrofiju.