Stanje demokratije i poverenje građana u institucije u Srbiji često su predmet kritike. Građani doživljavaju nedostatak transparentnosti, odgovornosti i profesionalnosti u institucijama kao prepreke za razvoj. Osećaju se izolovano od političkih procesa i često sumnjaju u sopstveni uticaj na promene, čak i u malim zajednicama. Istovremeno, snažne su poruke vlasti o ekonomskom rastu društva, dovodeći u pitanje iskustva demokratski razvijenih društava koja sugerišu veze između stanja demokratije i ekonomskog i društvenog razvoja.

Švajcarska je poznata po visokom nivou socijalne pravde, ekonomske stabilnosti i kvaliteta života. Sami Švajcarci ovo pripisuju snažnoj lokalnoj demokratiji, koja omogućava efikasno upravljanje resursima i pravednu raspodelu javnih dobara. Visok nivo participacije građana i osećaj da pojedinac može uticati na političke odluke koje se tiču njegove zajednice doprinose osećaju pripadnosti i lične odgovornosti. Osim toga, švajcarski model direktnog glasanja omogućava građanima da aktivno učestvuju u kreiranju politika i pravila koja direktno utiču na razvoj poslovnih prilika.

Iz ovog i sličnih primera, može se zaključiti da kada građani aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, oni mogu bolje razumeti prioritete svoje zajednice i podržati investicije i projekte koji doprinose lokalnom razvoju. Sa druge strane, nedostatak participacije građana u donošenju odluka može rezultirati nedostatkom podrške lokalnih vlasti za projekte koji bi mogli doprineti ekonomskom rastu, stvaranju radnih mesta i poboljšanju životnog standarda u zajednici. Osim toga, nedostatak transparentnosti i odgovornosti može odbiti potencijalne investitore i preduzetnike, koji traže stabilno i podržavajuće poslovno okruženje za ulaganje.

Helvetas uz švajcarsku podršku promoviše integrisani pristup participaciji građana i lokalnom ekonomskom razvoju. Građansko učešće nije viđeno samo kao demokratski princip, već se slično kao u iskusnim demokratijama posmatra kao ključni faktor za podršku lokalnom ekonomskom razvoju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.