UNHCR u Srbiji obeležava 70. godišnjicu usvajanja Konvencije o izbeglicama i 45 godina rada u zemlji

0
Panel diskusija povodom 70 godina od usvajanja Konvencije o zaštiti izbeglica

Na završnom događaju ove godine, Agencija UN za izbeglice (UNHCR) i vlada Republike Srbije obeležili su 70. godišnjicu Konvencije o statusu izbeglica usvojene 1951. godine i 45. godišnjicu rada UNHCR-a u Srbiji.

Otvarajući Konferenciju, predsednika Narodne skupštone Ivica Dačić, čestitao je svima ove važne datume i u ime svih naših građana izrazio zahvalnost za predan rad svim saradnicima UNHCR-a i njihovim partnerima, kao i domaćim organizacijama koje se svih proteklih godina bave ovom važnom i humanom misijom. „Srbija će nastaviti da maksimalno pomaže izbeglicama, sve dok i poslednji od njih ne bude imao sve uslove na dostojanstven život, od krova nad glavom, školovanja, zaposlenja, zdravstvene zaštite.“ rekao je predsednik Narodne skupštine.

Ivica Dačić i Frančeska Boneli

U svojm obraćanju učesnicima, Džilijan Trigs, pomoćnica Visokog komesara za zaštitu izbeglica naglasila je „Te 1951. godine, 26 zemalja, među kojima i SFRJ, koje su postavile temelje Konvencije o izbeglicama bile su usredsređene na pružanje zaštite oko dva miliona i dalje raseljenih ljudi šest godina nakon završetka Drugog Svetskog rata. Danas, kada obeležavamo 70. godišnjicu od njenog usvajanja, u svetu živi više od 84 miliona izbeglica i ljudi raseljenih unutar svojih zemalja dok je broj lica bez državljanstva nepoznat a broji se milionima. U proteklih 10 godina, broj prisilno raseljenih se udvostručio, što je posledica dobro poznatih uzroka, nasilja, unutrašnjih sukoba, siromaštva i nemogućnosti ostvarivanja zarade, nejednakosti, posebno žena i devojčica, diskriminacije, prirodnih katastrofa i klimatskih promena.”

Obraćanje Džilijan Trigs, pomoćnice Visokog komesara za zaštitu izbeglica

Frančeska Boneli, šefica Predstavništva u Srbiji rekla je „Tokom 45 godina svog rada u Republici Srbiji, Agencija UN za izbeglice videla je samo solidarnost sa prisilno raseljenim populacijama. U vremenima izazova koje je sobom doneo kovid 19, Srbija je pokazala svoju privrženost obavezama preuzetim davne 1958. godine.“ „UNHCR izražava zahvalnost vladi Republike Srbije, njenim institucijama a posebno Komesarijatu za izbeglice i migracije i organizacijama civilnog društva na dugogodišnjoj saradnji i stalnoj privrženosti zaštiti izbeglica“ dodala je Boneli.

Mateja Norčič Štamcar, Ivica Dačić i Frančeska Boneli

Konvencija o izbeglicama iz 1951. godine definiše pojam izbeglice, i navodi vidove zaštite, pomoći i socijalna prava koja izbeglice moraju dobiti. Konvencija o izbeglicama takođe predviđa i potrebu za međunarodnom saradnjom da bi se olakšao nejednak teret koji nose zemlje prijema. Konvencija počiva na dva ključna principa: pravu na azil i zabrani vraćanja izbeglica na mesto gde bi im život bio u opasnosti.

Tadašnja Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija potpisala je Konvenciju o izbeglicama 1959. godine i time postala njena 23. potpisnica. Do danas je Konvenciju iz 1951, Protokol iz 1967. ili oba dokumenta potpisalo 149 zemalja u svetu, što je odraz globalnog konsenzusa o ovim humanitarnim vrednostima koje su već postale deo običajnog prava i obavezujuće za sve narode.