Unaprediti život građana kroz pružanje efikasnih i efektivnih javnih usluga

  0

  Trening pod nazivom “Iskustva i dobre prakse u obezbeđivanju transparentnosti, učešća građana, organizovanju budžetskog procesa i unapređenju javnih usluga u SAD” u okviru USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast održao je Raul Lavin, pomoćnik gradskog menadžera grada Talahasija (Tallahassee), glavnog grada Floride. Raul Lavin ima više od trideset godina iskustva u radu sa državnim i lokalnim vlastima i vanredni je predavač na Fakultetu za javnu upravu, pri Državnom univerzitetu Florida. Kroz petodnevne online treninge, g. Lavin je sa predstavnicima lokalnih samouprava republike Srbije, koji učestvuju na projektu za odgovornu vlast, podelio iskustva i dobre prakse u organizaciji i radu glavnog grada Floride.

  1. Da li uopšte postoji mogućnost da se porede dva sistema lokalnih uprava (američki i srpski) i da li je izvodljivo da se primeri dobre prakse preuzimaju i primenjuju ako su politički sistemi drugačiji?

  Iako možda postoje razlike u strukturi naših lokalnih samouprava, verujem da je naša osnovna misija svuda ista – da unapredimo život građana kroz pružanje efikasnih i efektivnih javnih usluga. Čak i u sistemima koji se međusobno razlikuju, postoje određeni principi koji se smatraju univerzalnim primerima dobre prakse i upravo zahvaljujući njima, građani stiču poverenje u svoju lokalnu vlast. Ti principi se odnose na to da građani imaju mogućnost da učestvuju u radu lokalne samouprave, da postoji transparentnost u radu opštine, da opštinske informacije, kao što su budžeti ili izveštaji revizora, budu lako dostupne građanima, da su uspostavljene politike kojima se obezbeđuju konkurentne javne nabavke ili zapošljavanje kadrova, kao i da postoji kultura etičkog ponašanja u samoj organizaciji.

  2. Koliko je na nivou lokalne samouprave važno uključivanje građana u kreiranje javnih politika ali i rešavanje određenih zajedničkih, lokalnih, problema?

  Važno je da obezbedimo da se glas građana čuje kada se donose važne odluke koje mogu  da utiču na kvalitet njihovog života. Na sastancima Gradske uprave kod nas, građani uvek imaju mogućnost da daju svoje komentare na svaku od tačaka dnevnog reda.  Dnevni red  objavljujemo na našoj internet strani sedam dana pre samog sastanka, da bi i građani mogli da se upoznaju sa temama o kojima će se raspravljati.   

  Građane uključujemo i u brojne druge aktivnosti prilikom donošenja politika i strategija. Dok smo radili na pravljenju novog petogodišnjeg strateškog plana, uključili smo odbor građana da nam pomogne u formulisanju izjava o viziji, misiji i osnovnim vrednostima. Upravo te izjave usmeravaju rad naše lokalne samouprave u narednom petogodišnjem periodu.

  Naše mesne zajednice, a od nedavno i građane, uključili smo da nam pomognu u pravljenju plana za unapređenje infrastrukture u jednoj od slabije razvijenih mesnih zajednica u  gradu. Cilj tog plana je bio da se unapredi javna bezbednost, da se obezbedi pristupačno stambeno zbrinjavanje i prostori za rekreaciju u toj mesnoj zajednici. Ljudi koji žive u ovoj mesnoj zajednici najbolje znaju šta su im najvažniji problemi i ako smo u stanju da dobijemo njihove doprinose i preporuke, onda ćemo i obezbediti da njihove potrebe budu zadovoljene.  

  3. Kako  prakse uključivanja građana primeniti u Srbiji? Koji bi bili najjednostavniji instrumenti za lokalne vlasti, a koji za građane?

  Tokom obuke, koju sam održao za predstavnike lokalnih samouprava u okviru USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast, smo razgovarali o strategijama uključivanja građana i fokusirali smo se na neke modernije pristupe. Društvene mreže su alat koji opština može iskoristiti da se poveže sa svojim građanima i da im šalje informacije o uslugama, programima, događajima i drugim stvarima. U Talahasiju za sve ovto koristimo nekoliko platformi -pre svega, Fejsbuk, Tviter, Instagram, kao i našu internet stranu www.talgov.com.

  Još jedan uspešan program su naše građanske akademije. Njihova  svrha je da polaznici steknu znanja o načinima na koje grad funkcioniše, koje usluge su dostupne, kako se one finansiraju. Akademije traju između 5 i 9 nedelja i održavaju se jednom nedeljno, po  tri sata. Svako veče je posvećeno određenoj temi i građani imaju mogućnost da vide kako se tačno realizuje određena usluga, mogu da se upoznaju sa načelnicima i rukovodiocima u opštini i mogu da im postavljaju pitanja. Akademije su se pokazale kao izuzetan alat za izgradnju poverenja i povezivanje sa našim sugrađanima.  

  4. Koliko je važno da građani budu upućeni u način na koji se troši njihov novac, kako obezbediti transparentnost u tome i da li je to osnova poverenja građana u lokalnu vlast?

  Važno je da opštine posluju transparentno i da građani imaju pristup finansijskim i budžetskim informacijama, da bi mogli da razumeju na šta se troši “njihov” novac. Naši budžeti su dostupni na sajtu i građani mogu izvršiti analizu budžeta preko interneta i mogu pratiti na koji način i gde se budžetska sredstva troše. Naše finansijske politike i izveštaji revizora su takođe dostupni na našem sajtu.  

  Za obične građane, opštinski budžeti su složeni i teški za razumevanje i stoga je važno da proces donošenja budžeta bude prilagođen njima. Zbog toga imamo praksu organizovanja sastanaka sa građanima na kojima predstavljamo budžet i tražimo od građana da nam kažu koji su njihovi prioriteti. Ti sastanci su interaktivni i zabavni, a  cilj im je da se učesnici na kraju bolje upoznaju sa budžetom.

  5. Da li su u novoj normalnosti digitalne inovacije neophodne u vođenju lokalnih samouprava – u smislu vršenja određenih usluga i davanja informacija putem aplikacija?

  U proteklih nekoliko godina je došlo do ekspanzije pametnih uređaja i daleko lakšeg pristupa informacijama. Kao što su kompanije u privatnom sektoru počele da koriste mobilne aplikacije da bi proširile svoja tržišta, tako je i opštinama olakšano da se uz digitalne inovacije povežu sa građanima, upravo kroz korišćenje mobilnih aplikacija. Tokom obuke, razgovarali smo o opštinskim aplikacijama i o načinima na koji one mogu građanima obezbediti adekvatne i dostupne opštinske usluge.

  U Talahasiju, građani mogu da koriste aplikaciju DigiTally da prijave određene probleme u vezi sa javnim uslugama. Takođe, putem aplikacije obaveštavamo građane o statusu njihove prijave, sve dok se ne reši prijavljeni problem. Aplikacija je omogućila građanima da na  jednostavan način stupe u kontakt sa svojom opštinom, a da pritom ne moraju da se oslanjanju na tradicionalne načine prijavljivanja problema. Aplikaciju DigiTally smo koristili i tokom vanrednih stanja, da bismo u svakom trenutku bili u kontaktu sa svojim građanima.

  6. Koliko su važni ovakvi treninzi i prenošenje znanja u vašoj oblasti?

  Svi opštinski rukovodioci imaju isti cilj – da živote svojih sugrađana učine boljim. Uprkos mogućim razlikama u organizaciji vlasti, svi se mi suočavamo sa istim problemima i izazovima. Upravo zbog toga je razmena informacija, znanja i primera dobre prakse važna – da bismo utvrdili koji pristup daje rezultate, a koji treba menjati.