Unapređenje bezbednosne kulture mladih uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji

Mladi su danas, više nego ikada ranije, izloženi bezbednosnim izazovima, kako u stvarnom životu, tako i u onlajn okruženju. Bezbednosni izazovi postaju još složeniji u vreme prirodnih katastrofa ili pandemije, kao što je slučaj sa pandemijom koronavirusa koja je pogodila čitavu planetu. Da bi se osnažio odgovor mladih na različite bezbednosne izazove, Misija OEBS-a u Srbiji je i tokom 2021. nastavila da podržava brojne aktivnosti organizacija civilnog društva koje su usmerene ka tom cilju

0
Crteži srednjoškolaca iz Niša na temu bezbednog ponašanja mladih sa radionica KOM018 (skrinšot sa veb-sajta KOM018)

“Svakih 39 sekundi dođe do sajber napada.”

“MUP-ov projekat ‘Sigurno društvo’ predviđa postavljanje 8100 kamera u Beogradu. Sistem video-nadzora povećava efikasnost u istrazi kriminalnih radnji, međutim može dovesti i do ugrožavanja građanskih prava na privatnost, slobodu okupljanja, slobodu udruživanja.”

“Komunalna milicija je prvobitno zamišljena kao organ lokalne samouprave koji rešava komunalne probleme poput buke iz kafića i nepropisnog parkiranja. Međutim, danas poseduje mnogo veća ovlašćenja i ne može se napraviti jasna distinkcija u odnosu na ovlašćenja organa policije.”

Ovo su samo neki od zaključaka iz radova studenata koji su na radionicama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) istraživali pojmove i teme važne za oblast bezbednosti. Studenti su se bavili temama kao što su sajber bezbednost, video-nadzor, vanredne situacije, uloga komunalne milicije. Radionice su organizovane uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske, u okviru projekta “Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji”.

Uz pomoć mentora budući istraživači se na radionicama prvo upoznaju sa teorijskim pojmovima iz oblasti bezbednosti, a zatim vežbaju kako da jednostavnim jezikom koji svi razumeju pretoče ove složene teme u infografike, blogove i tekstove za Vikipediju.

“Na radionicama BCBP-a, studenti stiču teorijsko znanje o javnom zagovaranju u oblasti bezbednosti, kao i praktična uputstva kako bi osigurali da preporuke iz njihovih istraživanja stignu na pravu adresu”, kaže koordinatorka programa stažiranja BCBP-a Marija Ignjatijević.

Uz dobre mentore BCBP-a, polaznici postaju stručnjaci za oblast bezbednosti – uče kako se kreiraju javne politike i kako se one efikasno predstavljaju javnosti.

“Kroz ove radionice shvatio sam koliko je važno na pravi način komunicirati predloge javnih politika kako bi oni bili prihvaćeni. Kao stažisti smo dobili priliku da na svojim radovima isprobamo novostečene veštine”, objašnjava jedan od učesnika Siniša Prodanović, student Fakulteta političkih nauka koji se bavio temom hibridnih pretnji.

Misija OEBS-a u Srbiji kontinuirano pomaže uključivanje mladih u izradu i sprovođenje javnih politika, uključujući i bezbednosne politike. Jedan od ključnih oblika ove podrške je organizovanje edukacija i obuka za mlade u oblasti bezbednosti, u saradnji sa organizacijama civilnog društva širom Srbije.

Osposobiti mlade za reagovanje u kriznim situacijama

Mladi su danas, više nego ikada ranije, izloženi bezbednosnim izazovima, kako u stvarnom životu, tako i u onlajn okruženju. Bezbednosni izazovi postaju još složeniji u vreme prirodnih katastrofa ili pandemije, kao što je slučaj sa pandemijom koronavirusa koja je pogodila čitavu planetu.

U Srbiji, ni formalno ni neformalno obrazovanje ne priprema mlade za aktivno učešće u donošenju odluka vezanih za njihovu bezbednost, pokazalo je istraživanje Centra za istraživanje javnih politika, “Mladi i vršnjačko nasilje”, sprovedeno 2019. uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Mladi često nisu ni svesni bezbednosnih rizika i nedostaju im znanja i veštine za adekvatno reagovanje u kriznim situacijama.

Da bi se osnažio odgovor mladih na različite bezbednosne izazove, Misija OEBS-a u Srbiji je i tokom 2021. nastavila da podržava brojne aktivnosti organizacija civilnog društva koje su usmerene ka tom cilju. Misija OEBS-a od 2010. za organizacije civilnog društva, a u okviru projekta “Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”, svake godine raspisuje konkurs za sprovođenje manjih projekata i inicijativa u oblasti bezbednosti. Veliki broj odobrenih projekata bavi se baš bezbednošću mladih.

Zahvaljujući ovoj podršci, više od sedam stotina srednjoškolaca iz jedanaest gradova u Srbiji je prethodnih meseci prošlo obuku koja im je omogućila da unaprede svoja znanja i praktične veštine za reagovanje u bezbednosno rizičnim situacijama. Mladi su stekli nova znanja iz oblasti bezbednosti zahvaljujući radionicama koje su organizovali Asocijacija DUGA iz Šapca, Udruženje građana Fenomena iz Kraljeva i Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM018) iz Niša.

“Formalno obrazovanje ne obezbeđuje ovakvu vrstu obuke i zato smatramo da je izuzetno važno dati podršku neformalnom obrazovanju kako bi se unapredilo bezbedno ponašanje mladih ali i njihova spremnost da adekvatno reaguju u vanrednim situacijama”, kaže koordinator projekta iz Misije OEBS-a u Srbiji Miroslav Kragić.

Prevencija vršnjačkog nasilja

Srednjoškolci ne znaju kako da reaguju kada se suoče sa vršnjačkim nasiljem – ne znaju kome da ga prijave, nemaju poverenje u školsku upravu i smatraju da počinioci neće biti kažnjeni, pokazalo je ranije pomenuto istraživanje “Mladi i vršnjačko nasilje”.

Na radionicama Kluba za osnaživanje mladih 018 (KOM018) iz Niša mladi su zato učili kako da se zaštite i kako da spreče vršnjačko nasilje, kao i na koji način da promovišu bezbedno ponašanje u svojoj uzrasnoj grupi. Na obukama održanim tokom ove godine učestvovalo je više od dve stotine učenika iz šest srednjih škola u Nišu.

“Glavna stvar koju sam naučio je da prepoznam nasilje oko sebe i da na njega reagujem na pravi način”, kaže srednjoškolac Pavle Tepavac.

Za promociju bezbednog ponašanja mladih Klub KOM018 koristi ples, fotografiju i ulične manifestacije.

Detalj iz infografike o sajber napadima koju su studenti pripremili na radionici BCBP-a (skrinšot sa veb-sajta BCBP-a)

“Nismo mogli da organizujemo ulične manifestacije zbog koronavirusa. Zato smo dobili zadatak da napravimo crteže i konceptualne fotografije o štetnosti alkohola i psihoaktivnih supstanci, o opasnostima vršnjačkog i sajber nasilja, a i o značaju bezbednog ponašanja u vreme pandemije”, kaže srednjoškolka iz Niša, Vanja Kostić.

Posebna pažnja se posvećuje bezbednom ponašanju tokom pandemije.

Mentor iz organizacije KOM018 Nikola Božanović ističe da su polaznici i polaznice naučili kako da dođu do proverenih informacija o pandemiji, kako da prepoznaju teorije zavere i da kritički misle, kao i kako da se zaštite od koronavirusa. “Mnogi od njih su se vakcinisali, sada se manje okupljaju po kućama i nose maske u zatvorenom. Dodatni rezultat je da su učesnici i učesnice radionica sada obučeni da i sami budu vršnjački edukatori, da znanja koja su stekli prenose dalje svojim vršnjacima”, kaže Božanović.

“Veštine koje sam stekao na radionicama upotrebio sam već nekoliko puta. Uspeo sam da drugarima prenesem deo znanja i da utičem na neka njihova razmišljanja i ponašanja”, objašnjava srednjoškolac Petar Marković, sada vršnjački edukator.

Ključna podrška roditelja i nastavnika

Da su vršnjačke radionice sjajan alat za jačanje bezbednog ponašanja mladih svedoče i rezultati ostvareni na onlajn radionicama koje je organizovala Asocijacija DUGA iz Šapca. Preko četiri stotine srednjoškolaca iz osam gradova Srbije uspešno je završilo radionice na kojima se govorilo o različitim oblicima nasilja, o bezbednosti u školi i van nje, o zdravstvenoj i ekonomskoj bezbednosti, kao i o bezbednosti na društvenim mrežama.

“Naš cilj nije samo da im prenesemo teoretska znanja. Pre svega želimo da učenici osete da imaju našu podršku, da im pomognemo da se izbore sa svim što može da ugrozi njihovu bezbednost i njihovo psihičko i fizičko zdravlje”, kaže jedan od mentora Aleksandar Prica. Objašnjava da su kroz radionice mladi shvatili značaj konstruktivne komunikacije i otvorenosti prema roditeljima i nastavnicima u školi.

“Jedna od učesnica, srednjoškolka iz Beograda, baš u vreme radionice bila je izložena elektronskom nasilju i mi smo je ohrabrili da o svemu obavesti roditelje, a zatim i školu, tako da su na vreme sprečene moguće posledice ovog vršnjačkog nasilja. Učenica je izašla osnažena iz tog procesa, a nakon edukacije nastavila je da pomaže svojim vršnjacima u prevenciji nasilja”, kaže Prica.

Poučena tuđim negativnim iskustvima o kojima je slušala na radionici, učenica Sanja Popović iz Šapca kaže da na društvenim mrežama nikada ne bi prihvatila zahteve za prijateljstvo od ljudi koje nije upoznala u stvarnom životu. “Ne treba nikada da se sastajemo sa ljudima koje upoznajemo preko društvenih mreža zato što možemo da postanemo žrtve pljačke, otmice ili silovanja, i to je poruka koju ja stalno prenosim vršnjacima”, ističe Sanja.

Od prve pomoći do upotrebe aparata za gašenje požara

Mladima nedostaju i znanja kako se treba ponašati u vreme nesreća, prirodnih katastrofa i vanrednih situacija.

Zato su srednjoškolci iz Novog Sada i Kraljeva dobili priliku da, na radionicama koje je organizovalo Udruženje građana Fenomena, uče i vežbaju kako da u takvim okolnostima zaštite sebe i druge.

Obuka prve pomoći za srednjoškolce iz Kraljeva u organizaciji Udruženja Fenomena uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, 2021. (Foto: Fenomena)

“Posebno je važno što smo naučili kako se previjaju rane i kako se pruža prva pomoć. Svi smo znali da se masaža srca radi pritiskom na grudi, ali ne da i ruke treba da stoje pravo pod uglom od 90 stepeni”, kaže učenica iz Novog Sada, Iva Novaković.

“Većina mladih nije svesna svoje uloge u smanjenju rizika od katastrofa, a na radionicama su uvideli da oni mogu nekome spasti život ukoliko reaguju pravilno. To je ogromna vrednost ovih radionica”, kažu mentorke iz Novog Sada Branislava Arađan i Sandra Popović, koje su učenike naučile kako da se zaštite kad dođe do poplave, požara, zemljotresa.

“Naučila sam da je u slučaju poplave neophodno da isključim električne uređaje, da izbegavam kretanje po vodi ukoliko ne znam kolika je dubina, da se popnem na najvišu tačku i da tu čekam pomoć”, objašnjava srednjoškolka iz Novog Sada.

Uz pomoć vatrogasaca savladali su i kako se pravilno aktivira i koristi aparat za gašenje požara.

“Bilo je baš zanimljivo kada smo koristili aparat za gašenje požara. Naučili smo i da se požar koji je nastao na električnim instalacijama ne sme gasiti vodom”, kaže učenica Milica Kojić.

Potrebna stalna obuka mladih za reagovanje u kriznim situacijama

Svi anketirani učesnici radionica kao i mentori koji su sa njima radili jedinstveni su u oceni da je potrebno što više ovakvih obuka, kako bi se osnažilo bezbedno ponašanje mladih u svakodnevnom životu i u onlajn svetu, kao i njihova spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama. Misija OEBS-a u Srbiji će i u narednom periodu nastaviti da podržava jačanje bezbednosne kulture mladih kroz projekat “Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji”, koji finansijski podržava Vlada Švedske.

“U okviru ovog dugogodišnjeg sveobuhvatnog programa nastavićemo da pružamo podršku organizacijama civilnog društva koje svojim aktivnostima doprinose unapređenju bezbednog ponašanja mladih u stvarnom i onlajn svetu, i edukuju ih da efikasno reaguju u vanrednim situacijama. Ova zalaganja komplementarna su sa našom kontinuiranom podrškom Vladi Republike Srbije u izradi i sprovođenju bezbednosnih politika. Njihova namera je da osnaže uključivanje lokalne zajednice i partnerstva u cilju bezbednosti građana, u oblastima kao što su policija u zajednici i pripremljenost i reagovanje na vanredne situacije”, kaže šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu.