Uhapšen Marko Milačić u Podgorici, po povratku iz Beograda

0
Foto: Screenshot YouTube

Predsednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, uhapšen je danas na aerodromu u Podgorici, po povratku iz Beograda.

Кako je saopšteno iz te stranke, Milačić je uhapšen odmah po sletanju na podgorički aerodrom u Golubovcima, po povratku iz Beograda, gde je govorio o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori, a sastao se i sa patrijarhom SPC Irinejem.

Njemu su, navodi se, službenici Uprave policije prišli, obavestili ga da mu moraju uručiti poziv, ne pojašnjavajući o čemu se radi, nakon čega je policijskim vozilom sproveden u podgorički Centar bezbednosti.

Iz te stranke upozoravaju da je, kako kažu, „u Crnoj Gori na snazi najstroža diktatura i progon političkih protivnika vladajućeg DPS”.

Stranka Prava Crna Gora pod­ne­la je Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća zbog izazi­va­nja na­ci­o­nal­ne, ra­sne i ver­ske mr­žnje, kao i iza­zi­va­nja pa­ni­ke i ne­re­da, pre­no­si Tan­jug.

U pri­ja­vi je na­ve­de­no da je Đu­ka­no­vić kao pred­sed­nik dr­ža­ve pod­sti­cao mr­žnju i dis­kri­mi­na­ci­ju pre­ma ver­ni­ci­ma Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve i Mitropolije cr­no­gor­sko-pri­mor­ske ko­ji po­se­ću­ju li­ti­je, po­zi­va­ju­ći jav­no gra­đa­ne da ne bu­du deo, ka­ko on ka­že, tog „lu­dač­kog po­kre­ta”.

Na taj na­čin, oce­nju­je se u pri­ja­vi, Đu­ka­no­vić je, ko­ri­ste­ći svoj slu­žbe­ni po­lo­žaj pred­sed­ni­ka dr­ža­ve, „ostva­rio obe­lež­je kri­vič­nog de­la iza­zi­va­nje na­ci­o­nal­ne, ra­sne i ver­ske mr­žnje”.

Milačić je pušten posle 4 sata.

U službene prostorije Centra bezbjednsoti Podgorica danas je dovedeno 16 lica, prenose crnogorski mediji.