U velikoj akciji čišćenja planina prikupljeno ukupno 150 džakova otpada

  0

  Nakon planina Kopaonik, Stara planina i Fruška gora, kompanija Lidl Srbija je, zajedno sa partnerima Gorskom službom spasavanja i Ekostar Pakom, očistila i Zlatibor i tako završila akciju uklanjanja otpada sa planina Srbije. Tokom ove četiri velike akcije čišćenja sakupljeno je ukupno 150 džakova otpada, kako komunalnog tako i reciklabilnog, koji je preuzeo i dalje obradio partner specijalizovan za njegovo zbrinjavanje – Ekostar Pak.

  Cilj inicijative čišćenja planina Srbije je očuvanje životne sredine i prirodnih bogatstava koja su u velikoj meri zagađena. Pored čišćenja otpada koji ugrožava našu prirodu, teži se edukaciji građana i podizanju ekološke svesti o tome kako smanjiti otpad koji se proizvodi, kako ga ispravno odložiti i kako ga uspešno reciklirati nakon što se ukloni iz prirode.

  „Za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, vrlo je važno da shvatimo da smo svi odgovorni za njegovo zbrinjavanje – od domaćinstava i privrednih subjekata koji proizvode otpad, javnih komunalnih preduzeća i ovlašćenih sakupljača koji imaju ulogu da taj otpad prikupe, do reciklažnih kompanija koje otpad pretvaraju u novu sirovinu ili proizvod“, istakla je Bojana Perić, direktoka Ekostar Paka, operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

  U skladu sa izrekom „Reduce, Reuse, Recycle“ – smanji, ponovo iskoristi i recikliraj, ključno je da se otpad adekvatno zbrinjava, kako bi nakon toga mogao biti iskorišćen kao sirovina za neke nove proizvode. „Mnogi plastični materijali se mogu ponovo iskoristiti, ako su pravilno razvrstani u kontejnere namenjene za reciklažu. Kod nas još ima puno prostora za unapređenje sistema. Ali, uz malo truda i kroz podršku kompanija, kao što je Lidl Srbija sproveo ove akcije, može se unaprediti svest o problemu i podstaći njegovo rešenje.“, dodala je Bojana Perić.

  Proteklog vikenda na Zlatiboru, gde je ujedno i završena akcija čišćenja planina kompanije Lidl Srbija, okupilo se više od 20 volontera koji su u celodnevnoj akciji očistili potez od 1.5 km koji vodi do poznatog izletišta „Spomenik“, sa kojeg je uklonjeno 30 džakova otpada.

  Ova akcija je još jedna u nizu društveno odgovornih inicijativa kompanije za implementaciju strategije „REset Plastic“, čija je važna komponenta, između ostalog, i uklanjanje plastičnog otpada. Ekološka strategija „REset Plastic“ je usmerena na pet oblasti delovanja: od smanjenja upotrebe plastike, unapređenje dizajna pakovanja kako bi se smanjio udeo plastike, povećane upotrebe reciklirane plastike i uklanjanja otpada iz prirode, do podsticanja ekoloških inovacija i edukacije u ovoj oblasti. Na ovaj način smanjuje se upotreba plastike i zatvara njen krug. Saznajte više: www.reset-plastic.com