Trideset godina konstantnog rasta

    0

    1990 Nemačka, Slovačka, Češka |1996 Mađarska |1998 Poljska |1999 Lihtenštajna, Hrvatska, Italija |2001 Rumunija |2002 Bugarska, Belorusija |2003 Srbija |2004 Slovenija, Ukrajina |2005 Gruzija |2007 Turska, Albanija, Kosovo, Severna Makedonija |2008 Estonija, Letonija, Litvanija |2010 Crna Gora |2011 Bosna i Hercegovina |2014 Moldavija| 2018 Francuska |2019 Norveška, Švedska, Danska

    Od zvaničnog početka širenja bivše Wiener Städtische Insurance Group (današnje Vienna Insurance Group) 30. oktobra 1990. godine do danas, 30. oktobra 2020. godine prošlo je tačno 30 godina konstantnog rasta i transformacije u međunarodnu osiguravajuću grupu sa fokusom na region Centralne i Istočne Evrope.

    Danas Vienna Insurance Group posluje u 30 zemalja sa oko 50 osiguravajućih društava, sarađuje sa više od 22 miliona klijenata i ostvaruje godišnju premiju višu od 10 milijardi evra.