Tri saveta za uspešan intervju za posao

  0
  Foto: Promo

  Piše Ivana Canić, HR direktorka kompanije Strauss Adriatic

  Intervju za posao je specifičan socijalni kontekst – sa jedne strane je neophodan jak profesionalni akcenat, ali sa druge strane imamo komponentu međuljudskih odnosa i ljudska bića kao aktere. I za iskusnog HR-a predstavlja izazov kako da zadrži profesionalni ton, dok istovremeno kreira prijatnu atmosferu u prihvatljivim poslovnim granicama. Kako izabrati pravog kandidata sa adekvatnim referencama za poziciju za koju je aplicirao, i kako prevazilazi izazove prilikom intervjua, govori Ivana Canić, HR direktorka kompanije Strauss Adriatic.

  Iskrenost i profesionalni ton komunikacije moraju biti u fokusu

  Održavanje balansa između zadržavanja profesionalne distance i stvaranja prijatne atmosfere je od ključne važnosti. HR ne sme da postavlja pitanja koja se odnose na privatne segmente života kandidata. Otvorenost bez diskriminacionog stava je neophodna u pristupu, jer svoju kompaniju predstavlja u pozitivnom svetlu. HR je prva slika koju kandidat stiče, ogledalo poslovanja. Okruženje za rad, očekivanja od zaposlenih, mogućnost za napredak, kultura kompanije – pitanja su na koja HR mora dati iskrene odgovore kandidatu. Prijatna atmosfera i ton bez pritiska su u fokusu kako bi kandidat imao manju tremu, ali nije uvek lako održati profesionalnost kako razgovor za posao ne bi ostao na nivou “ćaskanja”, i kako se svrsishodne informacije najvažnije za određivanje kompatibilnosti kandidata ne bi izgubile.

  I najiskusnijem HR-u potrebna je priprema

  Svaki HR treba da se pripremi za intervju – pregleda i analizira biografiju kandidata, obeleži ključne tačke, interesantne ili nedovoljno jasne stavke, koje će obavezno pitati tokom razgovora. Proučavanje biografije treba da je temeljno, uz spisak potencijalnih pitanja koja su često odlučujuća za procenu samog kandidata. Ulaganjem truda i pažnje, pokazivanjem interesovanja, intervjuer kandidatu pruža i neki vid ohrabrenja.

  Humanost i empatija su poželjni faktori, ali ne smeju uticati na odabir najboljeg kandidata za posao

  HR treba da ima human pristup i razvijenu empatiju, ali te vrline ne bi trebalo da presude u odabiru najadekvatnijeg kandidata. Saosećajnost je poželjna, ali mora biti pod kontrolom, posebno kada se razgovara sa kandidatima koji su u nezavidnim životnim okolnostima, ali nisu pravi izbor kada se radi o kvalifikacijama. Kandidati koji poseduju više neophodnih veština i znanja su oni koji treba da uđu u uži krug, od kojih se bira idealan za radno mesto koje treba popuniti.

  * Integralna verzija teksta se nalazi na portalu HR lab-a