Tri razloga zašto je digitalizacija spas za mala i srednja preduzeća

  0

  U poslednje tri godine eletronska trgovina u Srbiji porasla je za 300 odsto, a većina preduzeća koja su imala razvijenu internet prodaju, ostvarila su u 2020. godini porast od oko 100 odsto u odnosu na isti period 2019. godine. Ove brojke Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija  svedoče da se potrebe potrošača sve više pomeraju ka kupovini iz udobnosti doma, a predviđanja su da će se novonastale navike održati i u budućnosti.

  U godini pandemije, ubrzan prelazak na digitalne kanale prodaje omogućio je brojnim preduzećima da postignu dobre poslovne rezultate i napreduju uprkos nepovoljnim okolnostima. Sa druge strane, za mnoge firme u Srbiji, digitalna transformacija predstavlja izuzetno izazovan proces te se ne upuštaju lako u svet savremene prodaje. Pojedini preduzetnici nepoverljivi su prema novinama, preferiraju tradicionalne metode, ili pak nemaju dovoljno internih stručnjaka za poduhvat kakav je primena inovativnih alata poslovanja.

  Iako je adaptacija poslovnih modela izazovan proces, okretanje ka digitalnoj areni nesumnjivo omogućava rast. Najčešći razlozi za ovo su:

  Privlačenje novih kupaca -Za svako preduzeće koje želi da posluje uspešno, važno je razumevanje i prilagođavanje zahtevima potrošača i osluškivanje promena na tržištu. Pomeranjem poslovanja ka digitalnoj sferi, trgovci pokazuju interesovanje za potrebe kupaca i grade lojalnu bazu, ali i privlače nove kategorije, što dugoročno podrazumeva makisimizovanje dobiti.

  Saradnja sa međunarodnim kompanijama -Firme koje pretenduju da sarađuju sa inostranim tržištem i na taj način uvećaju profit, ne mogu da učine ovaj korak bez digitalizacije. Transformacija značajno ubrzava i osavremenjuje procedure, te predstavlja preduslov za saradnju sa svetski priznatim partnerima.

  Novi proizvodi i usluge – Unapređenja koja donose savremeni alati povećavaju učinkovitosti celokupnog preduzeća. Dodatno, osavremenjivanje procesa rada pruža motivaciju zaposlenima, otvara prostor za inovativnost te doprinosi razvoju novih proizvoda i usluga.

  Kako bi MSP sektoru u Srbiji pružile podršku na putu digitalne transformacije, Vojvođanska banka i OTP banka, zajedno sa Udruženjem banaka Srbije organizovaće niz edukativnih aktivnosti tokom Evropske nedelje novca, koja se obeležava od 22. do 26. marta. Fokus ovogodišnje saradnje  je finansijska edukacija ranjivih grupa, kojima zbog krize izazvane pandemijom pripadaju i mikro, male i srednje firme koje predstavljaju ključ za razvoj zajednice i rast domaće privrede.