“Tokom pandemije žene u Srbiji ostaju bez posla, a kod kuće rade više nego pre…”

0
Foto: Profimedia

 (Beta) – Pandemija koronavirusa i preventivne mere u Srbiji su više pogodile žene nego muškarce na tržištu rada, pokazali su danas objavljeni podaci istraživanja Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) i UN Women u Srbiji.

Utvrđeno je da je u Srbiji sedam procenata zaposlenih žena izgubilo posao ili otišlo na prinudni odmor, a među zaposlenim muškarcima je to gotovo upola manje – četiri procenta.

Analiza u Srbiji je pokazala da je više žena nego muškaraca radilo od kuće (56,4 odsto prema 34,1 odsto), što je posledica dominantne brojnosti žena u sektorima kao što su obrazovanje, socijalna zaštita, deo usluga javne uprave.

Pandemija koronavirusa je, kako je navedeno, uticala i na povećanje rodnih razlika u raspodeli zaduženja u domaćinstvu: žene su više vremena provodile u kućnim poslovima i brizi o porodici.

Šefica UN Women u Srbiji, Milana Rikanović, kazala je da je “najveći teret neplaćenih kućnih poslova i brige o deci, starima i bolesnima pao na žene, dok su se muškarci uglavnom fokusirali na kupovinu i brigu o kućnim ljubimcima” i da je “ta podela rada” poznata od ranije, ali ju je “pandemija dodatno učvrstila i pojačala”.

Po pristupu osnovnim uslugama i blagostanju građana, gotovo trećina žena i petina muškaraca su iskusili uticaj pandemije na svoje psihološko blagostanje – stres i anksioznost.

Analiza je pokazala i da su se mladje žene češće suočavale sa problemima u pristupu uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja i kontracepciji nego starije žene.

Analiza se bavila i opterećenošću zdravstvenog sistema koji se u potpunosti fokusirao na suočavanje sa odgovorom na pandemiju, te su žene, više nego muškarci, prijavile teškoće u pristupu zdravstvenim uslugama.

Rodni jaz u pristupu zdravstvenoj zaštiti posebno je velik u selima gde je 30,6 odsto žena prijavilo teškoće u zdravstvenoj zaštiti, u poređenju sa 15,8 odsto muškaraca.

“U kriznim vremenima potrebe za uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja često su zanemarene – sa zapanjujućim posledicama. Pored toga, žene i devojke mogu biti u većem riziku od nasilja svojih intimnih partnera, i drugih oblika nasilja u porodici zbog povećanih tenzija u domaćinstvu”, kazao je direktor UNFPA za Srbiju Džon Kenedi Mosoti.

Dodao je da je 30 odsto žena u Srbiji prijavilo da smagtra da su se diskriminacija i nasilje u porodici povećali tokom pandemije, što je reklo 18 procenata muškaraca.