Telekom Srbija isplaćuje dividende akcionarima kompanije

    0

    Nadležni korporativni organi Telekoma Srbija odobrili su isplatu dividendi akcionarima kompanije za 2020. godinu u ukupnom bruto iznosu od 2.065.120.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 2,5814 dinara po akciji.

    Pravo na dividendu ostvaruju svi akcionari Telekoma Srbija, koji taj status imaju na dan 15.10.2020. godine.

    Navedena isplata dividendi biće realizovana po okončanju svih proceduralnih aktivnosti predviđenih važećim propisima i očekuje se najkasnije do kraja meseca novembra.